Namens de coördinator van de Hervensoos, Minke Oskam het volgende bericht:

Op dinsdag 27 oktober zou de zesde Hervensoos van dit jaar plaatsvinden als niet Covid19 een spaak in het wiel had gestoken.  

Nu moeten we nog steeds teren op de bijeenkomst van 16 januari jl.. met het onderwerp Vincent van Gogh Nationaal Park. 

In de maand februari is de zaal van d’n Boerderij verbouwd. Doordat de bar in het midden van de zaal is geplaatst is de ruimte er helaas wat betreft corona- eisen niet echt beter op geworden. Los daarvan zijn de ontwikkelingen rondom het virus zodanig dat het nog steeds niet verstandig is bij elkaar te komen voor de soos.

Een van de onderwerpen die ik zelf wilde presenteren dit voorjaar is de dijkverzwaring en de herinrichting van de uiterwaarden, dijken en het landschap van de Maas tussen Ravenstein en Lith.

Een megaklus voor het Waterschap Aa en Maas, samen met de provincie, verschillende gemeenten, Rijkswaterstaat en vele anderen. Heel belangrijk ook want de waterkering ter plaatse voldoet niet meer aan de veiligheidsnormen (2017). De gemeente den Bosch is geen directe projectpartner, maar de toestand van de Maasdijk in dat traject is van groot belang voor de veiligheid van den Bosch. Ik hoef alleen maar te refereren aan het feit dat nog geen honderd jaar geleden het water van de Maas hoog tegen ‘onze Herven/Heinisdijk’ aan stond. 

Er is inmiddels een voorkeursontwerp vastgesteld voor deze meanderende Maas en dit jaar en volgend jaar vinden de nadere onderzoeken plaats. In 2021 wordt de planuitwerking afgerond. 

In plaats van een bespreking van deze enorme dijkversterkingsoperatie, gecombineerd met natuurherstel, wil ik u wijzen op de website 

www.meanderendemaas.nl 

Het is een interessante site met interactieve elementen, filmpjes en uitleg over verschillende dijklichamen en ruimte voor de rivier. 

Heel veel plezier daarmee gewenst. Voor vragen kunt u altijd bij mij terecht. 

Hopelijk kunnen we elkaar in 2021 snel weer in goede gezondheid ontmoeten bij de Hervensoos.

Blijf voorzichtig, blijf gezond,