In aanloop naar het 50-jarig bestaan van wijk De Herven in 2025 zal wijkgenoot René Dupuis een presentatie geven over de opmars van de stad ‘s-Hertogenbosch richting het Noorden. Tot aan de ‘Noordpool’ en verder. Aan de hand van oude kaarten en foto’s wordt geschetst hoe in een ver verleden het noordelijk gebied van de […]

Lees verder →

Deze week hoorden alle geslaagden dat ze klaar zijn met hun voortgezet onderwijs. Feest in menig huis in de Herven. Dat betekent de langste zomervakantie van je leven en de start van een nieuwe fase in je leven daarna. Voor veel jongeren is dat studeren en onze eigen jeugd, maar ook jeugd van elders start […]

Lees verder →

Aan de gemeente ‘s-Hertogenbosch is door een wijkbewoner de vraag gesteld wanneer de waterlopen worden gemaaid. Het maaien van de waterlopen in en rondom De Herven wordt in het najaar uitgevoerd, in de periode oktober – november. Deze werkzaamheden worden uitgevoerd in samenwerking met gemeente ‘s-Hertogenbosch.

Lees verder →

De ALV jongstleden 11 april was succesvol doorlopen. Het nieuwe bestuur met enkele oud-gedienden en een aantal nieuwe leden is benoemd. De statuten zijn aangepast naar de huidige wetgeving. Intussen zijn deze ook bij de notaris vastgelegd en hier in te zien.En dat alles onder het toeziende oog van een bijzonder mooie opkomst aan leden. […]

Lees verder →

Kom zaterdag 18 mei de Heinis beleven. Een uniek natuurgebied tegen onze eigen wijk aan. Bezoek stands met informatie, maak een wandeling met een gids of drink koffie in de volkstuinen. Centraal verzamelpunt op het speelveldje op de Eerste Hervendreef van 10:00 uur tot 15:30 uur. Zie natuuropnoord.nl/heinis voor alle activiteiten en andere informatie.

Lees verder →

Telkens maar weer anders in de westerse kunst, waarom eigenlijk? Dat is het onderwerp van de eerstvolgende Hervensoos op dinsdag 7 mei. Wijkgenoot Wim Knulst was gedurende zijn arbeidzaam leven hoogleraar Cultuurwetenschappen en Kunsteducatie aan de Universiteiten van Utrecht en Tilburg. Tegenwoordig schrijft hij over zaken waar hij tijdens zijn beroepsjaren niet aan toe kwam. […]

Lees verder →

De volgende Algemene Ledenvergadering vindt plaats op 11 april 2024. De vergadering wordt gehouden bij d’n Boerderij (Herven 54) en start om 19:30 uur. Agenda en verslag van de vorige ALV ontvangen alle leden via de mail.

Lees verder →

Op basis van verdere onderzoeken gaat de gemeente een concept ontwikkelkader opstellen voor de eerste fase van Station Oost en omgeving. Hiertoe behoort bijvoorbeeld het gebied van het huidige transferium De Vliert. Binnenkort kunnen geïnteresseerden meepraten over de voorstellen voor deze nieuwe Bossche stadswijk. Wil je meepraten of op de hoogte blijven van het project? […]

Lees verder →

Pieter Paul Slikker, wethouder wonen en zorg, hield in de Hervensoos afgelopen vrijdag een presentatie en ging in gesprek met bezoekers over met name zorg en wonen voor ouderen. Typische landelijke thema’s hierover zoals veel ouderen die groot wonen en niet gelijkvloers, kosten en personeelsgebrek in de zorg en mantelzorg kwamen aan de orde. De […]

Lees verder →

Wij zijn blij dat Wethouder Pieter Paul Slikker (Wonen, Zorg en Bestuurlijke Vernieuwing) naar het Nico Schuurmanshuis wil komen om bij de Hervensoos een presentatie te geven en in gesprek te gaan met de bewoners van de Herven. Weliswaar verschuiven we voor de gelegenheid naar de vrijdagochtend 22 Maart, maar deze mogelijkheid konden we niet […]

Lees verder →