Geboeid door de enthousiaste presentator Ed van Sprundel, luisterden Hervenbewoners naar het roerige verleden van de patriotten in ‘s-Hertogenbosch. De patriotten waren voor vrijheid en democratie. De touwtjes waren in die tijd in de Nederlanden in handen van de Nassau’s en een kleine groep notabelen. Ook in onze stad verenigden de patriotten zich en er […]

Lees verder →

Een recordaantal van 54 huizen deed zaterdag 22 januari mee aan alweer de achtste editie van het Running dinner. Voor wie het concept niet kent: Deelnemers krijgen één van drie gangen toegewezen en je weet hoeveel gasten, gewoonlijk tussen de drie en vijf, de toegewezen gang in jouw huis komen eten. De andere twee gangen […]

Lees verder →

De eerstvolgende Hervensoos op dinsdag 6 februari ontvangt een oude bekende. De vorige coördinator Ed van Sprundel schuift aan met een verhaal over Herrie en rumoer in ‘s-Hertogenbosch, 1987.  De Anton Pieck-achtige tekeningen van den Bosch eind achttiende eeuw geven de indruk van een sprookjesachtig, vredig stadje. Dat het tegendeel daarvan waar is gaat Ed […]

Lees verder →

In de huiskamer van Marina Verkuylen aan de Eerste Hervendreef klonken dinsdagochtend 19 december muzikale klanken. De traditie van het kerstconcert op de Herven werd weer hervat. In 2016 werd het eerste kerstconcertje gehouden als afsluiting van het jaar waarin de werkgroep Zorg & Welzijn in de wijk werd opgericht. Een kleine twintig ouderen kwamen […]

Lees verder →

Met de kerstperiode in het zicht kunnen we in onze wijk inmiddels wel spreken van enkele nieuwe en één herboren traditie: een kerstboom midden in de wijk, de kerststalletjesroute en de driekoningen viering! We organiseren een kerststalletjesroute van 17 december tot en met 6 januari voor onze wijkbewoners en hun (kleine) logees. U kunt een […]

Lees verder →

De laatste Hervensoos van dit jaar op donderdag 14 december staat in het teken van zilver. Wijkgenoot Jan van Herwijnen neemt zijn gehoor mee in de wereld van zilver. Het wordt dit keer een interactieve ochtend, want behalve een quiz, kan iedereen een zilveren voorwerp insturen. Jan van Herwijnen zal dit dan bespreken. Deze Hervensoos […]

Lees verder →

Het bestuur van de wijkvereniging is er na een oproep in de wijk toch in geslaagd nieuwe bestuursleden te vinden. Dat betekent dat de wijkvereniging niet wordt opgeheven, zoals werd gevreesd. Per direct schuiven drie wijkbewoners aan bij het bestuur. Een en ander moet in april nog wel worden bekrachtigd tijdens de Algemene Ledenvergadering. Na […]

Lees verder →

Zo’n 35 wijkbewoners namen dinsdag, op de laatste dag van oktober, een kijkje bij de buren. De Yuverta-school, de voormalige Groenschool aan de Hervensebaan, gaf graag gehoor aan het verzoek of de groep daar eens welkom was in het kader van de Hervensoos. Na een welkomstwoord werden de Hervenaren opgedeeld in twee groepen. Die kregen […]

Lees verder →

Het bestuur van de wijkvereniging overweegt momenteel deze op te heffen. Oorzaak is dat het niet wil lukken nieuwe bestuursleden te vinden. Dat schrijft voorzitter Martijn Hillen in een brief aan de leden. Toch heeft Hillen de hoop nog niet opgegeven: “Met het schrijven van deze brief hoopt het bestuur, dat er toch leden opstaan […]

Lees verder →