Vanuit het bestuur van de wijkvereniging is eerder dit jaar een enquête uitgezet over geluidsoverlast. Naar aanleiding hiervan is vervolgens een werkgroep met wijkbewoners aan de slag gegaan waarin ook het bestuur is vertegenwoordigd. Deze werkgroep richt zich met name op geluidsoverlast door de Harley Davidsondealer. Om hiervan op de hoogte te blijven, is gevraagd […]

Read More →

In mei van dit jaar informeerden de gemeente de belanghebbenden in Den Bosch over een interactief proces dat ze startten om te komen tot een ambitiedocument voor het gebied bij station Oost. Inmiddels ligt er een concept ambitie. Deze deelt de gemeente graag met geïnteresseerden. In bijgaande link nodigt de gemeente uit naam van Roy […]

Read More →

Neem jij tijdens deze hittegolf het liefste een frisse duik in natuurwater? Groot gelijk! Toch is het opletten geblazen: blauwalg doemt weer op in vijvers, plassen en meren. Ook in Den Bosch. Op vier plaatsen is sprake van blauwalg. Een van die plekken is in het water op de hoek Hervensebaan-Balkweg. Laat hier nu dus ook […]

Read More →

Van de gemeente ’s-Hertogenbosch Wij informeren u graag over het gebied station Oost en omgeving. In de komende maanden willen we komen tot een visie over de toekomst van deze plek. Daar betrekken we u graag bij. Hieronder leggen we uit hoe we dat willen aanpakken. Nieuw stedelijk gebied We willen het gebied rondom station […]

Read More →

Onlangs heeft het bestuur gemeld dat een commissie zou worden opgericht welke zich specifiek gaat bezighouden met de inrichting van, en de geluidsoverlast afkomstig van de Hervensebaan. Er hebben zich een aantal kandidaten gemeld en inmiddels heeft de oprichtingsvergadering plaatsgevonden. We stellen U de leden van de werkgroep aan u voor: Naam van de commissie: […]

Read More →

Al zijn we ons er allemaal erg van bewust dat er momenteel veel zorgen zijn op wat er gebeurt in onze wereld rondom het coronavirus, willen we hierbij, zoals beloofd, toch de resultaten delen uit het onderzoek naar geluidshinder op de Hervense baan. Dit leeft nou eenmaal enorm binnen onze wijk. Op 28 maart j.l. […]

Read More →

Het bestuur van de wijkvereniging heeft zowel via facebook als via e-mail klachten ontvangen over geluidshinder vanuit een onlangs gestart motorbedrijf Harley Davidson aan de Hervense Baan. Daarom zetten we hierbij een korte vragenlijst uit onder alle bewoners van de wijk om te inventariseren wie hinder ervaart en in welke mate. Op grond van deze […]

Read More →

Beste inwoners, Het coronavirus heeft Nederland én ’s-Hertogenbosch in zijn greep. Het virus raakt ons allemaal. We zien allemaal de gevolgen hiervan. Ook mijn collega bestuurders en ik zien dat. En het houdt ons natuurlijk bezig. Niet alleen zijn verschillende mensen ziek. De corona crisis heeft ook enorme maatschappelijke en economische gevolgen. Het publieke leven […]

Read More →