Van de gemeente ’s-Hertogenbosch Wij informeren u graag over het gebied station Oost en omgeving. In de komende maanden willen we komen tot een visie over de toekomst van deze plek. Daar betrekken we u graag bij. Hieronder leggen we uit hoe we dat willen aanpakken. Nieuw stedelijk gebied We willen het gebied rondom station […]

Read More →

Onlangs heeft het bestuur gemeld dat een commissie zou worden opgericht welke zich specifiek gaat bezighouden met de inrichting van, en de geluidsoverlast afkomstig van de Hervensebaan. Er hebben zich een aantal kandidaten gemeld en inmiddels heeft de oprichtingsvergadering plaatsgevonden. We stellen U de leden van de werkgroep aan u voor: Naam van de commissie: […]

Read More →

Al zijn we ons er allemaal erg van bewust dat er momenteel veel zorgen zijn op wat er gebeurt in onze wereld rondom het coronavirus, willen we hierbij, zoals beloofd, toch de resultaten delen uit het onderzoek naar geluidshinder op de Hervense baan. Dit leeft nou eenmaal enorm binnen onze wijk. Op 28 maart j.l. […]

Read More →

Het bestuur van de wijkvereniging heeft zowel via facebook als via e-mail klachten ontvangen over geluidshinder vanuit een onlangs gestart motorbedrijf Harley Davidson aan de Hervense Baan. Daarom zetten we hierbij een korte vragenlijst uit onder alle bewoners van de wijk om te inventariseren wie hinder ervaart en in welke mate. Op grond van deze […]

Read More →

Beste inwoners, Het coronavirus heeft Nederland én ’s-Hertogenbosch in zijn greep. Het virus raakt ons allemaal. We zien allemaal de gevolgen hiervan. Ook mijn collega bestuurders en ik zien dat. En het houdt ons natuurlijk bezig. Niet alleen zijn verschillende mensen ziek. De corona crisis heeft ook enorme maatschappelijke en economische gevolgen. Het publieke leven […]

Read More →

In onze wijk staan we altijd graag klaar voor een ander. Vanwege het heersende coronavirus is het nu helemaal belangrijk om elkaar te helpen. Alleen weten we niet altijd van elkaar wie welke hulp nodig heeft of kan bieden. Daarom is het heel fijn om te kunnen rekenen op je buren. Voor wat suiker of […]

Read More →

Omdat gezondheid en veiligheid van onze leden voor alles gaat, hebben wij besloten de komende ALV, welke donderdag 12 maart gepland stond, uit te stellen tot een nader te bepalen tijdstip. Wij hopen snel een nieuwe datum te kunnen plannen. Voor meer informatie verwijzen we naar de website van het RIVM.

Read More →

Omdat er contact is gelegd met ons als bestuur, zetten we graag onderstaand testabol bericht door van het docententeam van Integrale Veiligheidskunde aan de Avans Hogeschool in ’s-Hertogenbosch. Ze nemen de hele Herven mee voor het onderzoek, dus ook het bedrijfsgedeelte. Ze spreken daarvoor graag met wijkbewoners powerful-crew.com en ook nog met de ondernemersvereniging. Berichtgeving […]

Read More →