Beste inwoners, Het coronavirus heeft Nederland én ’s-Hertogenbosch in zijn greep. Het virus raakt ons allemaal. We zien allemaal de gevolgen hiervan. Ook mijn collega bestuurders en ik zien dat. En het houdt ons natuurlijk bezig. Niet alleen zijn verschillende mensen ziek. De corona crisis heeft ook enorme maatschappelijke en economische gevolgen. Het publieke leven […]

Lees verder →

In onze wijk staan we altijd graag klaar voor een ander. Vanwege het heersende coronavirus is het nu helemaal belangrijk om elkaar te helpen. Alleen weten we niet altijd van elkaar wie welke hulp nodig heeft of kan bieden. Daarom is het heel fijn om te kunnen rekenen op je buren. Voor wat suiker of […]

Lees verder →

Omdat gezondheid en veiligheid van onze leden voor alles gaat, hebben wij besloten de komende ALV, welke donderdag 12 maart gepland stond, uit te stellen tot een nader te bepalen tijdstip. Wij hopen snel een nieuwe datum te kunnen plannen. Voor meer informatie verwijzen we naar de website van het RIVM.

Lees verder →

Omdat er contact is gelegd met ons als bestuur, zetten we graag onderstaand testabol bericht door van het docententeam van Integrale Veiligheidskunde aan de Avans Hogeschool in ’s-Hertogenbosch. Ze nemen de hele Herven mee voor het onderzoek, dus ook het bedrijfsgedeelte. Ze spreken daarvoor graag met wijkbewoners powerful-crew.com en ook nog met de ondernemersvereniging. Berichtgeving […]

Lees verder →

Via wijkraad Maaspoort is de volgende petitie onder onze aandacht gebracht en we zetten deze dan ook graag door aan alle wijkbewoners. De luchtkwaliteit, veroorzaakt door de snelwegen A2 en A59, is slecht. Al langere tijd loopt de discussie over het terugdringen van de fijnstof-uitstoot en actueel is de verlaging van de maximumsnelheid naar 100 […]

Lees verder →

Zoals we informeerden op 23 december jl. over de uitgesproken bezorgdheid over de samenstelling van het water aan de watergangen rondom de Herven, volgt hierbij een korte update over de huidige stand van zaken. Deze aanvulling hebben we ontvangen van de gemeente ’s-Hertogenbosch. Waarbij er gereageerd wordt op het gegeven dat het water nog steeds […]

Lees verder →

Naar aanleiding van meerdere onderwerpen die bij de Hervensoos aan bod zijn gekomen, is verschillende malen gevraagd of diezelfde presentaties ook eens op een avond gehouden zouden kunnen worden. Niet iedereen kan zich natuurlijk vrijmaken op een dinsdag- of donderdagochtend. Zowel op de brainstormsessie van de wijkvereniging als aan verschillende tafels tijdens het running dinner […]

Lees verder →

Ter informatie het volgende bericht: Een attente wijkbewoner heeft contact opgenomen met Waterschap Aa en Maas aangezien er sedert de afronding van werkzaamheden aan de watergangen rondom De Herven (en ook elders zoals langs de Balkweg en de Harendonkweg) het water nog steeds veelvuldig bruin kleurt. Daarbij heeft hij zijn bezorgdheid uitgesproken over de samenstelling […]

Lees verder →