De ALV jongstleden 11 april was succesvol doorlopen. Het nieuwe bestuur met enkele oud-gedienden en een aantal nieuwe leden is benoemd. De statuten zijn aangepast naar de huidige wetgeving. Intussen zijn deze ook bij de notaris vastgelegd en hier in te zien.
En dat alles onder het toeziende oog van een bijzonder mooie opkomst aan leden.

Langzaamaan druppelden de leden binnen op 11 april en voordat de vergadering door de voorzitter werd geopend was al duidelijk dat het een heel mooie opkomst was. Er moesten flink wat stoelen werden bijgeschoven. De vergadering ging uiteindelijk van start met zelfs een aantal leden die bleven staan. Op de agenda een aantal jaarlijks terugkerende onderwerpen, maar ook de aangepaste statuten. Deze zijn aangepast naar de huidige tijd en wetgeving. Een belangrijk onderwerp, waarover ook uitgebreid is gediscussieerd. De nieuwe statuten zijn intussen bekrachtigd bij de notaris en gepubliceerd.
Een ander bijzonder moment was het voorstellen en benoemen van het nieuwe bestuur. Enkele bekende gezichten en enkele nieuwelingen. Gezamenlijk gaan zij vol enthousiasme aan de slag.
Het verslag van alle onderwerpen is aan de leden toegestuurd via de mail.

Bij de rondvraag was de meest opvallende vraag wat er toch stond op de banner die te zien was bij de tafel waarachter het bestuur zat. Dit bleek een stafkaart te zijn van onze wijk en menigeen ging na afloop bekijken of hij/zij diens eigen huis terug kon vinden op de kaart.

De vergadering werd ruimschoots op tijd afgesloten. Er was voldoende tijd voor nog een drankje en even napraten over de gebeurtenissen. Al met al een succesvolle ledenvergadering.
Dank aan alle aanwezigen om hun bijdrage daaraan.