IMG_8705[1]

Wijkvereniging De Herven is 23 augustus 2005 opgericht. Dit is notarieel vastgelegd waardoor we ook écht een vereniging zijn met statuten en alles wat daar bij hoort.

Korte doelomschrijving van de wijkvereniging:

 • Bevorderen van een goede woonomgeving en zorgen voor behoud van het karakter van onze wijk
 • Bevorderen van een prettig leefklimaat
 • Bevorderen van aandacht voor elkaar in de wijk, verbinden van jong en oud
 • Officieel aanspreekpunt voor externe partijen zoals bijvoorbeeld de gemeente, maar ook onderhouden van contacten met onder meer de nieuwe buurtwijk Carolus

Het gaat om het ‘boeien en binden van jong en oud’.

Het bestuur tracht deze doelen te realiseren door initiatieven vanuit de wijk actief te communiceren aan de leden van de wijkvereniging en deze soms ook financieel te ondersteunen. Vanuit het bestuur vertegenwoordigt één lid de wijkvereniging De Herven in de wijktafel Noord. Daarnaast valt onder de verantwoording van het bestuur een aantal projectgroepen, dat zich met diverse thema’s bezighoudt. 

De projectgroepen die momenteel actief zijn:

 • Zorg en welzijn
 • Veiligheid
 • Openbare ruimte
 • Communicatie: website, Facebook,  mail, Whatsapp
 • Ledenwerving en behoud

Het bestuur

Wijkvereniging De Herven heeft een bestuur van zes personen: Martijn Hillen (voorzitter), Ilse van Dijk (secretaris), Pieter de Jong (penningmeester), Markus Vervoort, Jeroen Naaijkens, en Jeannette Janssen.

Het bestuur vergadert in principe zes keer per jaar. Na afloop van elke vergadering wordt een beknopt verslag opgesteld van de zaken die zijn besproken en indien aan de orde, de besluiten die zijn genomen.

Het bestuur is te bereiken via:  info@wvdeherven.nl.

Lidmaatschap

Word ook lid van onze wijkvereniging. Daarmee steun je het goede werk en kun je meebeslissen. Als lid heb je tijdens de algemene ledenvergadering stemrecht. Het lidmaatschap kost slechts 10 euro per jaar.

Aanmelden kan heel eenvoudig. Vul hieronder het formulier en druk op verzenden.

  Naam

  Voornaam

  Adres

  Telefoonnummer

  E-mail

  Afmelden als lid?

  Dat kan meteen bij verhuizing of overlijden.

  Als je geen lid meer wilt zijn, kun je per kalenderjaar opzeggen. Met een opzegtermijn van vier weken. Dat kan schriftelijk bij het bestuur of per mail naar: info@wvdeherven.nl

  Wijkvereniging De Herven staat bij de Kamer van Koophandel ingeschreven onder nummer: 17181967

  Het banknummer is: NL20 INGB0002967569

  Voor wie geïnteresseerd is: de volledige tekst van de statuten is op te vragen bij het bestuur en wordt na vastlegging bij de notaris wederom gepubliceerd.

  IMG_8706[1]

  De handtekeningen van de zes leden van het bestuur van het eerste uur onder de statuten van de wijkvereniging.