Aan de gemeente ‘s-Hertogenbosch is door een wijkbewoner de vraag gesteld wanneer de waterlopen worden gemaaid.

Het maaien van de waterlopen in en rondom De Herven wordt in het najaar uitgevoerd, in de periode oktober – november. 
Deze werkzaamheden worden uitgevoerd in samenwerking met gemeente ‘s-Hertogenbosch.