In aanloop naar het 50-jarig bestaan van wijk De Herven in 2025 zal wijkgenoot René Dupuis een presentatie geven over de opmars van de stad ‘s-Hertogenbosch richting het Noorden. Tot aan de ‘Noordpool’ en verder.

Aan de hand van oude kaarten en foto’s wordt geschetst hoe in een ver verleden het noordelijk gebied van de gemeente met de Heinis/Hervendijk en Orthen er uit zag. Hoe de stad langzaamaan uitbreidde, ook richting de Maas, en hoe dat uiteindelijk leidde tot woonwijk De Herven.

René zal ons meenemen door de tijd waarbij waterbeheer, aanleg van infrastructuur zoals spoorwegen, wegen en hoogspanningskabels uiteindelijk leidden tot de ontsluiting en bebouwing ver buiten de vestingmuren.

Volgend jaar komt er een vervolg over 50 jaar wonen in de Herven.

U bent van harte uitgenodigd. De presentatie start om 10.00 uur.  Vanaf 9.30 uur inloop met koffie, die dit keer wordt geschonken door Jacques en Annemarie Jochems.  Einde soos om 11.30.

U bent welkom in het Nico Schuurmanshuis, Ketsheuvel 50.
Er is voldoende parkeerruimte voor fiets en auto.
Geen vervoer? Neem dan contact op met:

coördinator Minke Oskam
vierde Herven 9
minke.oskam@gmail.com
06-50999596

Voor dit jaar zijn de volgende soosochtenden op 20 augustus, 17 oktober en 10 december.