In aanloop naar het 50-jarig bestaan van wijk De Herven in 2025 zal wijkgenoot René Dupuis een presentatie geven over de opmars van de stad ‘s-Hertogenbosch richting het Noorden. Tot aan de ‘Noordpool’ en verder. Aan de hand van oude kaarten en foto’s wordt geschetst hoe in een ver verleden het noordelijk gebied van de […]

Lees verder →

Op basis van verdere onderzoeken gaat de gemeente een concept ontwikkelkader opstellen voor de eerste fase van Station Oost en omgeving. Hiertoe behoort bijvoorbeeld het gebied van het huidige transferium De Vliert. Binnenkort kunnen geïnteresseerden meepraten over de voorstellen voor deze nieuwe Bossche stadswijk. Wil je meepraten of op de hoogte blijven van het project? […]

Lees verder →

Pieter Paul Slikker, wethouder wonen en zorg, hield in de Hervensoos afgelopen vrijdag een presentatie en ging in gesprek met bezoekers over met name zorg en wonen voor ouderen. Typische landelijke thema’s hierover zoals veel ouderen die groot wonen en niet gelijkvloers, kosten en personeelsgebrek in de zorg en mantelzorg kwamen aan de orde. De […]

Lees verder →

Geboeid door de enthousiaste presentator Ed van Sprundel, luisterden Hervenbewoners naar het roerige verleden van de patriotten in ‘s-Hertogenbosch. De patriotten waren voor vrijheid en democratie. De touwtjes waren in die tijd in de Nederlanden in handen van de Nassau’s en een kleine groep notabelen. Ook in onze stad verenigden de patriotten zich en er […]

Lees verder →

De eerstvolgende Hervensoos is op dinsdag 31 januari. Het thema voor die dag is Vrijwilligerswerk.  Het is fascinerend hoe de maatschappij voor een groot deel draait op de inzet van vrijwilligers. Ook heel veel wijkbewoners van de Herven zijn actief in of voor de wijk, den Bosch of Brabant.  Bestuurlijk, actief met dieren of in […]

Lees verder →

Voor de komende jaren zijn er veel (ver)bouwplannen aangekondigd rondom de Herven (zie de rode omlijning op de kaart hierboven). De A2 verbreding, woningen en mobilityhub bij station Oost, bedrijven bij de Rosmalense Plas en Grote Elst, appartementen op de Haren en woningen op voormalige Jeroen Bosch College terrein. Hieronder een korte toelichting op de […]

Lees verder →

Peter Rutten, omgevingsmanager van waterschap Aa en Maas, gaf bij de Hervensoos op 1 december een heldere en zeer interessante uitleg over het project Meanderende Maas. De grootste dijkversterkingsoperatie sinds de Deltawerken is van start gegaan, de normen zijn vastgelegd in onder andere het Hoogwater Beschermings Plan en de Kader Richtlijn Water. Voor het Waterschap […]

Lees verder →

Controle op de kwaliteit van de dijken is vanzelfsprekend een van de taken van de waterschappen. Zo zijn ook de dijklichamen van waterschap Aa en Maas over het hele traject van Cuijk tot en met Heusden qua sterkte in beeld gebracht. Als eerste wordt de versterking van de waterkering van Ravenstein tot Lith aangepakt in […]

Lees verder →

Vorig jaar diende de wijkvereniging een zienswijze in op de A2 verbreding. Het belangrijkste punt is het handhaven van de aansluiting op het bedrijvenpark de Herven om de Heinis te ontzien en sluipverkeer rondom onze wijk te voorkomen. Rijkswaterstaat heeft geantwoord dat men dit nog verder wil onderzoeken maar de aansluiting zonder bedrijvenpark verbinding staat […]

Lees verder →

Deze Hervensoos staat Orthen centraal met een rondleiding door fort Orthen. De presentatie en rondleiding worden gegeven door de heer Ad van der Aa van de heemkundekring van Orthen. Naast fort Orthen zal er ook wat verteld worden over de geschiedenis van Orthen en het Nico Schuurmanshuis. Op dinsdag 4 Oktober is iedereen van harte […]

Lees verder →