Voor de komende jaren zijn er veel (ver)bouwplannen aangekondigd rondom de Herven (zie de rode omlijning op de kaart hierboven). De A2 verbreding, woningen en mobilityhub bij station Oost, bedrijven bij de Rosmalense Plas en Grote Elst, appartementen op de Haren en woningen op voormalige Jeroen Bosch College terrein. Hieronder een korte toelichting op de plannen.

Buurt station Oost: 2.000 woningen, mobilityhub en verbetering routes

De gemeente wil in de komende vijf jaar al starten met de bouw van de eerste 1.000 woningen. In het ambitie document wordt met betrekking tot de Herven gesproken over:

De zeer royale kruising Bruistensingel-Zandzuigerstraat/Hervensebaan wordt herzien en aanzienlijk compacter vormgegeven.

Ook de energieopgave voor het gebied leent zich goed voor een collectieve aanpak. Daarbij behoren
nog verschillende duurzame energiebronnen tot de mogelijkheid, zoals de aansluiting op stadsverwarming, zonne-energie en aardwarmte. Daarbij wordt ook nadrukkelijk gekeken naar gebieden in de omgeving, zoals De Herven.

Voor de locatie Hervensebaan is al een plan in ontwikkeling. Dit initiatief van de betreffende
eigenaar is al ingezet vóór de totstandkoming van het ambitiedocument. Het gaat hier om 277 appartementen.

zie ook: financiële bijdrage om woningbouw Station Oost te versnellen

lees hier: concept ambitie document Station Oost

Bedrijven terreinen langs A2: Rosmalense Plas & Grote Elst

Rosmalense Plas
Grote Elst

De gemeente laat langs de A2 op grote schaal bedrijven terreinen aanleggen, volgens eigen zeggen vanwege de vraag naar kantoren langs de snelweg en om kantoren van andere locaties naar de snelweg te verplaatsen om ruimte voor woningbouw te creëren op de oude locaties.

zie ook: Kantorenstrook Werklandschap Rosmalense Plas

Appartementen op de Haren

Wooncorporatie Zayaz gaat op 4 locaties in de Haren grondgebonden woningen slopen om plaats te maken voor appartementen. Een van die appartement complexen komt op de hoek van het kruispunt Bruistensingel/Harendonkseweg. Verwachting is dat de woningen eind 2023 gesloopt zullen worden om plaats te maken voor de appartementen

zie ook: Betrokken bewoners – nieuwbouw in De Haren

Woningen op locatie Jeroen Bosch College / Cementrum

In een opgestelde woningbouwprognose staat de locatie van het Jeroen Bosch College samen met het gebied van het naastgelegen Cementrum ingepland voor zo’n 350 woningen (bron BD).

A2 verbreding

lees hiervoor de eerder gepubliceerde artikelen

zie ook: Bedrijvenpark de Herven aansluiting blijft moeilijk punt bij A2 verbreding