Peter Rutten, omgevingsmanager van waterschap Aa en Maas, gaf bij de Hervensoos op 1 december een heldere en zeer interessante uitleg over het project Meanderende Maas. De grootste dijkversterkingsoperatie sinds de Deltawerken is van start gegaan, de normen zijn vastgelegd in onder andere het Hoogwater Beschermings Plan en de Kader Richtlijn Water.

Voor het Waterschap Aa en Maas betekent het dat de 170 kilometer dijk, die het onder zijn beheer heeft, aan nieuwe normen moet voldoen. Die 170 kilometer betreffen de dijken langs de Maas, het Drongelens kanaal, de Dieze en de Aa. Het project Meanderende Maas betreft het deel van de Maasdijk van Ravenstein tot Lith.

De werkzaamheden ter versterking van dat dijktraject zullen hoogstwaarschijnlijk halverwege 2023 van start gaan. Dat dijkvak moet  270.000 bewoners, bedrijven en kostbare infrastructuur beschermen tegen hoog water, tot in Oss en ‘s-Hertogenbosch. Door onverwachte droogte én hoogwaterstanden ten gevolge van klimaatverandering en omdat trajecten in de dijk die niet meer aan de norm voldoen, is het belangrijk dit dijkgedeelte als eerste aan te pakken. 

Welke specifieke maatregelen voor verhoging, versterking en/of verbreding in de verschillende situaties nodig zijn werd bij de Hervensoos aanschouwelijk uitgelegd. De gesprekken met alle bewoners en belanghebbenden, het natuurherstel, de ruimte voor de rivier, alles kwam aan bod. 

Voor diegenen die er niet bij konden zijn in het Nico Schuurmanshuis en zeker ook voor de ruim 30 belangstellenden die aanwezig waren, hierbij de aanbeveling om de zeer toegankelijke en levendige informatie op internet op te zoeken. 

Op www.meanderendemaas.nl vind je bij de animatievideo alle informatie over Het Project. Bij de interactieve kaart van het voorkeursalternatief kun je alle maatregelen voor de dijk, de rivier met uiterwaarden en de gebiedsontwikkeling vinden. Per dijkvak is te zien welke oplossingen worden toegepast. Het filmpje impressie voorkeursalternatief  toont hoe het landschap, de dijk en de rivier, de recreatie en het verkeer er uiteindelijk uit gaan zien. 

Voor meer informatie kan je terecht bij Minke Oskam, lid Commissie Hertogswetering Aa en Maas. Tel. 06-50999596. 


De eerstvolgende Hervensoos is op dinsdag 31 januari.