Controle op de kwaliteit van de dijken is vanzelfsprekend een van de taken van de waterschappen. Zo zijn ook de dijklichamen van waterschap Aa en Maas over het hele traject van Cuijk tot en met Heusden qua sterkte in beeld gebracht. Als eerste wordt de versterking van de waterkering van Ravenstein tot Lith aangepakt in het plan van de Meanderende Maas. Ook staan er al plannen in de steigers voor de dijk tussen Lith en Bokhoven.

Het was zo’n honderd jaar geleden dat de (Beerse) Maas nog overstroomde tot aan ‘onze’ Herven/Heinisdijk. De wijken aan de andere kant van de dijk zoals Buitenpepers, Maaspoort en Haren/Donk/Reit waren er toen nog niet. Na het sluiten van de Beerse overlaat in 1942 worden wij tegen hoog water beschermd door de huidige Maasdijk, die dus op verschillende trajecten en op verschillende manieren versterkt moet worden.

Peter Rutten van Waterschap Aa en Maas zal ons in een levendige presentatie uitleggen hoe die dijkverzwaring wordt ingevuld. In het project Meanderende Maas is naast versterking met verschillende technische oplossingen ook ruimte voor de rivier en natuurherstel. Het belooft weer een mooie ochtend te worden. U bent hierbij van harte uitgenodigd.

De Hervensoos wordt gehouden in het Nico Schuurmanshuis, Ketsheuvel 50. De koffie wordt dit keer verzorgd door Jacques en Annemarie Jochems en staat klaar vanaf 9.30 uur. De presentatie begint om 10.00 uur en inclusief het vragen stellen duurt de ochtend tot 11.30. Er is voldoende parkeerruimte voor fiets en auto.

Mocht u zelf geen mogelijkheid hebben voor vervoer dan kunt u contact opnemen met Minke Oskam, tel 06-50999596. vierde Herven 9. minke.oskam@gmail.com

tot 1 december,Minke Oskam, co√∂rdinator