Wil Bazuin, die als vrijwilliger in het verpleeghuis de Herven heeft gewerkt, onthult de steen, samen met voorzitter Martijn Hillen van de wijkvereniging

De Herven is een monumentje rijker. Na een jaar van voorbereiden werd zaterdag 5 november een steen onthuld met daarop de letters de naam van de wijk. Zo’n 80 wijkbewoners waren daarbij aanwezig. De steen staat op de splitsing van de Eerste en Tweede Hervendreef, komende vanaf D’n Boerderij.

Wijkbewoonster Petra Dircks, die de motor achter de komst van het monumentje was, vertelde in het kort de voorgeschiedenis en hoe de letters tenslotte op de steen en terug in de wijk kwamen. De letters zijn de originele letters die op de steen bij de ingang van het voormalige verpleeghuis De Herven aan de Bruistensingel stonden. De originele steen viel kortgeleden ten prooi aan de slopershamer van al te actieve bouwvakkers die bezig waren in de nieuwe wijk Hervensche Park. Maar een nieuwe steen bood uitkomst.

Wijkverenigingvoorzitter Martijn Hillen bedankte iedereen die er mede voor zorgde dat het monumentje nu in de wijk staat. Al sinds de sloop van het verpleeghuis bestaan de plannen om de steen met de letters terug te plaatsen, maar steeds kwam het er niet van. Sinds een jaar maakten Petra Dircks en bestuurslid Pieter de Jong van de wijkvereniging er serieus werk van, spoorden de in vergetelheid geraakte letters op en zorgden voor een nieuwe steen.

Petra Dircks (links, blauwe trui) vertelt hoe het monumentje tot stand kwam.
Martijn Hillen spreekt voor de onthulling de aanwezigen toe.
Na afloop kon er geproost worden op het nieuwe monumentje