Het bestuur van de wijkvereniging is er na een oproep in de wijk toch in geslaagd nieuwe bestuursleden te vinden. Dat betekent dat de wijkvereniging niet wordt opgeheven, zoals werd gevreesd. Per direct schuiven drie wijkbewoners aan bij het bestuur. Een en ander moet in april nog wel worden bekrachtigd tijdens de Algemene Ledenvergadering. Na […]

Lees verder →

Zo’n 35 wijkbewoners namen dinsdag, op de laatste dag van oktober, een kijkje bij de buren. De Yuverta-school, de voormalige Groenschool aan de Hervensebaan, gaf graag gehoor aan het verzoek of de groep daar eens welkom was in het kader van de Hervensoos. Na een welkomstwoord werden de Hervenaren opgedeeld in twee groepen. Die kregen […]

Lees verder →

Het bestuur van de wijkvereniging overweegt momenteel deze op te heffen. Oorzaak is dat het niet wil lukken nieuwe bestuursleden te vinden. Dat schrijft voorzitter Martijn Hillen in een brief aan de leden. Toch heeft Hillen de hoop nog niet opgegeven: “Met het schrijven van deze brief hoopt het bestuur, dat er toch leden opstaan […]

Lees verder →

Tennet is begonnen met onderhoudswerkzaamheden aan de elektriciteitsmasten op de Herven. Het werk duurt naar verwachting een week. De diverse masten krijgen een nieuw verflaagje. Drie werklieden klommen dinsdagochtend in de eerste mast op de Eerste Hervendreef. De parkeerplaatsen bij de glascontainer zijn de gehele week afgesloten. Dat geldt ook voor het voetpad nabij de […]

Lees verder →

Iets meer dan dertig wijkbewoners waren dinsdag aanwezig bij de Algemene Leden Vergadering van de wijkvereniging. Daar werden zaken besproken die er in de wijk speelden en onder meer ook de begroting voor volgend jaar vastgesteld. De meeste discussie was er toen het over de werkzaamheden van de commissie Hervensebaan ging, in het bijzonder over […]

Lees verder →

In D’n Boerderij is morgen, dinsdag 18 april, weer de Algemene Leden Vergadering van de wijkvereniging. Die begint om 20.00 uur. Op de agenda staan, naast vaste zaken als het vaststellen van de notulen van de vergadering van vorig jaar, het jaarverslag over het afgelopen jaar en het overzicht van de financiële situatie van de […]

Lees verder →

De Hervensoos van 30 maart gaat over Erasmus, de in Rotterdam geboren priester en filosoof, die ook een paar jaar in Den Bosch woonde en de kerkvader Hiëronymus van Stridon. Ben Vedder geeft de lezing in het Nico Schuurmanshuis van 10 uur tot half twaalf. Vedder (75) is oud-hoogleraar voor systematische wijsbegeerte aan de universiteit […]

Lees verder →

Vrijwilligerswerk was het afgelopen dinsdag het thema van de Hervensoos. In de Herven stikt het ook van de vrijwilligers. Zes daarvan deden hun verhaal in het Nico Schuurmanshuis. Al dan niet met power-point of beelden. Prachtige verhalen, allemaal heel aanschouwelijk verteld door zeer enthousiaste mensen. (Door Minke Oskam) Jan Oskam deed de aftrap met zijn […]

Lees verder →

De 2023-editie van het Running dinner was afgelopen zaterdag. Er deden ruim 100 wijkbewoners aan mee die allemaal drie gangen op verschillende adressen voorgeschoteld kregen. Er werd volop gesmikkeld en aan de reacties te zien waren mensen zeer tevreden over de organisatie. De avond in beeld. (Diverse fotografen, beelden in willekeurige volgorde)

Lees verder →

De Herven is een monumentje rijker. Na een jaar van voorbereiden werd zaterdag 5 november een steen onthuld met daarop de letters de naam van de wijk. Zo’n 80 wijkbewoners waren daarbij aanwezig. De steen staat op de splitsing van de Eerste en Tweede Hervendreef, komende vanaf D’n Boerderij. Wijkbewoonster Petra Dircks, die de motor […]

Lees verder →