De zes vrijwilligers uit de Herven die dinsdag over hun bezigheden kwamen vertellen. Van links naar rechts: Jan Oskam, Coby Beulink, Jeroen Naaijkens, Annemarie Jochems, Liesbeth van Berge-Henegouwen en Charles Zoete.

Vrijwilligerswerk was het afgelopen dinsdag het thema van de Hervensoos. In de Herven stikt het ook van de vrijwilligers. Zes daarvan deden hun verhaal in het Nico Schuurmanshuis. Al dan niet met power-point of beelden. Prachtige verhalen, allemaal heel aanschouwelijk verteld door zeer enthousiaste mensen.

(Door Minke Oskam)

Jan Oskam deed de aftrap met zijn verhaal over het werk van de Blauwe Engelen van de Stichting Gastvrij den Bosch. Specifiek over de hop-on hop-off bus die gratis toeristen en bewoners van Den Bosch door en rond het centrum rijdt. Bij het station is de start en het eindpunt en aan de route is het opsteken van de hand voldoende om met het busje mee te kunnen rijden. De bestuurders van de bus vertellen tijdens de rit over de monumenten, geschiedenis en activiteiten in de stad.

Alle kittens uit het dierentehuis ’s-Hertogenbosch worden verzorgd door Cobi Beulink. In haar huis in de Herven worden ze van geboorte af aan met de fles verzorgd en soms verpleegd totdat zij een adoptiegezin heeft gevonden voor de poesjes. Haar huis en leven is ingericht voor de juiste zorg voor de jonge poesjes, zoals ze op de presentatie liet zien. Voor het dierentehuis maakt Cobi de foto’s voor de P.R. Het werven van nieuwe baasjes voor de dieren is ook een van haar taken.

Coby Beulink vertelde over de jonge poezen die zij verzorgt.

Glorieux is de naam van de Zonnebloemafdeling waar Liesbeth van Berge-Henegouwen al jaren voor werkt. De Zonnebloem vindt dat het hebben van een lichamelijke beperking geen belemmering mag zijn om leuke dingen te doen. Liesbeth vertelde over de activiteiten die de Zonnebloem allemaal organiseert.  Een paar keer per jaar worden er bijeenkomsten gehouden in het Nico Schuurmanshuis. De Zonnebloemauto kan gehuurd worden, waarbij rolstoel, rollator of scootmobiel mee kan.  Ook organiseert De Zonnebloem reizen en dagtochtjes waarbij verzorging en begeleiding mogelijk is.

Annemarie Jochems gaat regelmatig samen met een collega op pad om in Den Bosch te proberen burenruzies te beslechten. Speciaal opgeleide bemiddelaars van Buurtbemiddeling 073 proberen laagdrempelig en onafhankelijk het proces tot oplossen van een conflict te begeleiden. Doel is vooral om de bewoners in harmonie en met respect voor elkaar het gesprek aan te laten gaan. Aan de hand van enkele (anonieme) voorbeelden schetste Annemarie wat voor zaken zich zoal kunnen voordoen.

Charles Zoete liet aan de hand van foto’s zien hoe op verschillende plaatsen in de Herven het groen wordt verzorgd. Een buurtinitiatief in de Zevende Herven leidde jaren geleden tot de aanleg van een plantsoentje dat nog altijd geheel wordt verzorgd door de bewoners. Ook in de Heinistuin, onderdeel van Natuurnetwerk Brabant,  wordt op maandagochtend hard gewerkt door een groep vrijwilligers. Charles vertelde over de contacten met de gemeente en de aanpak van dergelijke projecten in dit geval door vrijwilligers Heinistuin.

Charles Zoete toont het plantsoentje aan de Zevende Herven.

Dat het ingewikkeld is de geldstromen van verschillende landschapsorganisaties in beeld te krijgen en vervolgens de vrijwilligers te vinden voor de projecten, werd geschetst door Jeroen Naaijkens. Gelukkig is er Stichting Landschap Het Groene Woud waar hij voorzitter van is. Kerntaak van de stichting is het ondersteunen van en de weg wijzen naar projecten die natuur, landschap en erfgoed ten goede komen. Aan de hand van prachtige overzichten deed hij uit de doeken hoe belangrijk het werk is van de verschillende vrijwilligers zoals bestuursleden, coördinatoren, netwerkers en vanzelfsprekend de mensen in het veld. Alle aanwezigen in de soos kregen een boek over de natuurontwikkeling (door vrijwilligers) in de Geelders, een natuurgebied tussen Boxtel, Liempde en Schijndel.

En ja, natuurlijk geldt voor alle organisaties dat nieuwe vrijwilligers van harte welkom zijn. Meer informatie is op te vragen op de sites van genoemde organisaties en bij Minke Oskam-IJpma, telefoonnummer 06-50999596.

De eerstvolgende Hervensoos is op donderdag 30 maart, onderwerp ‘Erasmus’.