Portret van Erasmus uit 1523, gemaakt door Hans Holbein de Jonge, uit de National Gallery in Londen

De Hervensoos van 30 maart gaat over Erasmus, de in Rotterdam geboren priester en filosoof, die ook een paar jaar in Den Bosch woonde en de kerkvader Hiëronymus van Stridon. Ben Vedder geeft de lezing in het Nico Schuurmanshuis van 10 uur tot half twaalf.

Vedder (75) is oud-hoogleraar voor systematische wijsbegeerte aan de universiteit van Tilburg en was hoogleraar voor metafysica en godsdienstfilosofie aan de Radboud Universiteit Nijmegen. Vanaf juni 2013 is hij met emeritaat.

Vedder: “De wereldberoemde Desiderius Erasmus (1466-1536) verbleef  van 1484 tot 1487 in Den Bosch. Volgens velen zou hij zijn verblijf in deze stad maar niks gevonden hebben. Dit oordeel komt voort uit de biografie van Johan Huizinga over Erasmus. Hij verwijst daarin naar een brief van Erasmus, waarin die zelf schrijft dat hij de drie jaren in het fratershuis verknoeid zou hebben. Bedenk wel, dat Erasmus dit schreef bijna 40 jaar na zijn verblijf in ’s-Hertogenbosch.”

“In deze presentatie wil ik een ander licht werpen op de betekenis van Erasmus’ aanwezigheid in onze stad. Hij onderging hier invloeden die van groot belang zijn geweest voor zijn verdere leven. Dat heeft alles te maken met de aandacht in deze stad voor het werk van de kerkvader Hiëronymus. Het zal duidelijk worden dat Erasmus zichzelf begreep als een tweede Hiëronymus.”

“Ook zal ik ingaan op de totstandkoming en de betekenis van een aantal van Erasmus’ werken anders dan de Lof der Zotheid, een werkje dat doorgaat voor het meest bekende.  Veel van zijn werken stonden ten dienste van het onderwijs en hadden een opvoedkundige strekking. Tenslotte komt Erasmus’ verhouding met Luther, die evenals hij een augustijner monnik was, aan bod.”

De koffie staat klaar vanaf half tien. Bij het Nico Schuurmanshuis (op het terrein van het fort Orthen) is voldoende parkeergelegenheid. Mocht u zelf geen mogelijkheid hebben voor vervoer, dan kunt u contact opnemen met Minke Oskam. Tel. 06.50999596 of minke.oskam@gmail.com