De bezoekers van de Hervensoos van donderdag 30 maart kregen een exclusief mini-college over Erasmus en zijn band met onze stad. Wijkgenoot Ben Vedder sprak een dik uur enthousiast en boeiend over Erasmus, priester en filosoof die in zijn tienerjaren enige tijd in onze stad woonde. Daar bezocht hij de Latijnse school.

Ben Vedder vertelt zijn gehoor op de Hervensoos over Erasmus en diens band met onze stad.

Vedder is oud-hoogleraar systematische wijsbegeerte aan de universiteit van Tilburg en hoogleraar metafysica en godsdienstfilosofie aan de Radboud Universiteit Nijmegen. Vedder betoogde dat de Bossche jaren van Erasmus heus niet zo vervelend of minder boeiend waren dan vaak wordt aangenomen. Dit komt omdat Erasmus in een brief schreef zijn jaren hier ‘verknoeid’ te hebben. Vedder betoogde dat Erasmus dit bijna 40 jaar na zijn verblijf in de stad schreef en dat je deze uitspraak dan ook tegen die achtergrond dient te bekijken.

Het verblijf van Erasmus in Den Bosch blijkt juist achteraf een hele nuttige en zinvolle tijd geweest te zijn voor de ontwikkeling van de later in Europa bekend geworden priester. In het katholieke Den Bosch was veel aandacht voor het werk van kerkvader Hiëronymus. Deze maakte een gerenommeerde bijbelvertaling in het alledaags Latijn. “Erasmus heeft in zijn Bossche tijd deze wijsheden als het ware ingedronken en die hebben zijn ontwikkeling in grote mate bepaald”, betoogde Vedder. Daarbij nam Erasmus in Den Bosch via boeken die vanaf 1484 hier gedrukt werden, kennis van het werk van andere schrijvers.

Vedder maakte zijn gehoor enthousiast voor de vele brieven van Erasmus die vaak doorspekt zijn met humor. Deze zijn tegenwoordig online te lezen, een waardevolle literaire schat, aldus Vedder. Voor wie hier in wil duiken, dit is op de website van dBNL de link naar de digitale correspondentie van Erasmus (21 delen). De correspondentie van Desiderius Erasmus (21 delen) – DBNL

De volgende Hervensoos is een speciale, Hervensoos-plus. We gaan dan op excursie naar het Zwanenbroedershuis in de binnenstad van Den Bosch. Onze wijkgenote Wil Hartkamp zal daar dan een rondleiding geven. Deze Hervensoos is op een zondag, 4 juni, van 10 tot 12 uur. Meer informatie over deze Hervensoos-plus volgt later.