Zo’n 35 wijkbewoners namen dinsdag, op de laatste dag van oktober, een kijkje bij de buren. De Yuverta-school, de voormalige Groenschool aan de Hervensebaan, gaf graag gehoor aan het verzoek of de groep daar eens welkom was in het kader van de Hervensoos.

Na een welkomstwoord werden de Hervenaren opgedeeld in twee groepen. Die kregen onder leiding van een groepje leerlingen uit het derde jaar een rondgang door de vmbo-school voor ‘groen onderwijs’. Docent Willem Roefs had de afgelopen weken de leerlingen voorbereid om dit te doen.

Groen onderwijs wil zeggen dat onderwerpen als dier, bloem, voeding, outdoor en groen in het onderwijs worden samengebracht, aldus de school. Heel veel banen in de toekomst, zullen ook in de die sectoren zijn. ‘Yuverta’, zo hoorde de groep, is een abstracte naam. Met associaties naar jij (yu), toekomst (verte) en groen (verde). Ze omschrijven zichzelf als een school voor ‘doeners’.

De leerlingen lieten diverse theorie- en praktijklokalen, andere ruimten zoals receptie, gymzaal en aula, plus de buitenruimten met dierenverblijven en tuinen zien. Daarnaast vertelden ze over het onderwijs en hoe zij dat beleven, af en toe bijgestaan door docenten. De wijkbewoners, die gewoonlijk voorbij de school rijden, fietsen of lopen kregen zo de gelegenheid achter de schoolmuren te kijken en te spreken met docenten en leerlingen. Hetgeen dan ook veelvuldig gebeurde.