Het bestuur van de wijkvereniging is er na een oproep in de wijk toch in geslaagd nieuwe bestuursleden te vinden. Dat betekent dat de wijkvereniging niet wordt opgeheven, zoals werd gevreesd. Per direct schuiven drie wijkbewoners aan bij het bestuur. Een en ander moet in april nog wel worden bekrachtigd tijdens de Algemene Ledenvergadering.

Na nieuwe bestuursleden melden zich na de oproep zelf aan, tot vreugde van de drie overgebleven bestuursleden. Die hadden in eerste instantie zelf mensen benaderd, maar die wilden of konden niet. Daarop volgde een brief van het bestuur met een oproep.

De drie nieuwe bestuursleden zijn Ilse van Dijk – Van Oosterhout (aspirant secretaris), Jeannette Janssen (aspirant lid communicatie) en Jeroen Naaijkens (aspirant algemeen bestuurslid). Samen met Martijn Hillen (voorzitter), Pieter de Jong (penningmeester) en Markus Vervoort (algemeen bestuurslid) vormen zij het nieuwe bestuur. “Naar aanleiding van onze oproep hebben wij diverse reacties mogen ontvangen. Wij zijn daar vanzelfsprekend heel blij mee, ook met alle gesprekken die we naar aanleiding van de diverse reacties hebben gevoerd. Uit de verschillende reacties hebben wij versterking gevonden waar we met veel vertrouwen mee aan de slag zullen gaan”, laat het bestuur in een schrijven weten.