Het huidige bestuur, waarbij Sophie Roozen (uiterst links) en Jacques Jochems (midden) inmiddels zijn afgetreden. Voor hen worden nog altijd vervangers gezocht. De andere drie (vlnr) zijn Markus Vervoort, Martijn Hillen en Pieter de Jong.

Het bestuur van de wijkvereniging overweegt momenteel deze op te heffen. Oorzaak is dat het niet wil lukken nieuwe bestuursleden te vinden. Dat schrijft voorzitter Martijn Hillen in een brief aan de leden.

Toch heeft Hillen de hoop nog niet opgegeven: “Met het schrijven van deze brief hoopt het bestuur, dat er toch leden opstaan die het belang van de toekomst van de wijkvereniging onderschrijven en opstaan om één van de gestelde vacatures in te vullen”, schrijft hij in de brief. Maar dat het wel degelijk menens is, blijkt uit het vervolg: “Tegelijkertijd realiseren we ons dat er een mogelijkheid bestaat dat deze hoop niet ingevuld wordt en dat we dus andere keuzes moeten maken als vereniging. Immers, het voortbestaan van de vereniging is een verantwoordelijkheid van ons allen. In dat laatste geval zal het bestuur, in gesprek met de leden, gaan zoeken naar alternatieven en tegelijk het opheffen van de vereniging in gang gaan zetten.”

Het bestuur bestaat momenteel nog uit drie leden: naast Hillen zijn dat Pieter de Jong en Markus Vervoort. Die gaan in elk geval tot het eind van het jaar door. De afgelopen tijd zijn er diverse mensen benaderd om de vacatures in te vullen. Deze gaven allen aan geen tijd of geen interesse te hebben. Hillen heeft de hoop nog niet opgegeven. “Wellicht krijgt u na het lezen van dit schrijven een zeer benauwend gevoel. Laat ik dan vooropstellen dat dat geenszins mijn bedoeling is”, aldus Hillen in de brief. “Er is zeker een wijk voorstelbaar zonder vereniging (de voorbeelden daarvan zijn talloos), maar tegelijk hebben wij hier wel iets unieks in handen. Concreet zal het bestuur rustig afwachten tot het einde van dit kalenderjaar om u de gelegenheid te geven om dit alles te overwegen. Mocht u hierover in gesprek willen gaan, dan staat het bestuur daar zeker voor open. In eerste instantie willen wij alleen het gesprek aangaan over de toekomst van de vereniging in de huidige opzet. Mocht dat niet lukken, dan zullen we aansluitend zeker het gesprek aangaan over alternatieven. Mede namens mijn andere bestuursleden, Pieter de Jong en Markus Vervoort, hopen wij op veel positieve reacties.”