De stand van zaken rond de Harley-Davidsondealer komt onder andere ter sprake tijdens de ledenvergadering van 18 april

In D’n Boerderij is morgen, dinsdag 18 april, weer de Algemene Leden Vergadering van de wijkvereniging. Die begint om 20.00 uur.

Op de agenda staan, naast vaste zaken als het vaststellen van de notulen van de vergadering van vorig jaar, het jaarverslag over het afgelopen jaar en het overzicht van de financiële situatie van de vereniging, ook actuele zaken op de agenda. Zoals de stand van zaken rond de Harley-Davidsondealer en de Hervensebaan, de situatie van het voormalige klooster – nu een woongelegenheid voor arbeidsmigranten die bij de Jumbo werken – en ook de ontwikkelingen rond het station Oost en de A2, die van belang zijn voor de wijk.

Verder komt het jaar 2022 in vogelvlucht voorbij, staat de invulling van het bestuur ter discussie en uiteraard is er nog ook een rondvraag waar iedereen prangende vragen kan stellen over zaken die op dit moment in de wijk spelen.