Iets meer dan dertig wijkbewoners waren dinsdag aanwezig bij de Algemene Leden Vergadering van de wijkvereniging. Daar werden zaken besproken die er in de wijk speelden en onder meer ook de begroting voor volgend jaar vastgesteld.

De meeste discussie was er toen het over de werkzaamheden van de commissie Hervensebaan ging, in het bijzonder over de Harley-Davidson dealer die voor veel overlast zorgt voor een grote groep wijkbewoners. De commissie heeft, na aanvankelijk overleg met de dealer en de gemeente, ervoor gekozen een rechtszaak aan te spannen. Dat leverde een uitspraak op waar geen van de drie partijen zich in kon vinden en dus spanden alle drie de partijen (en dus ook de wijkvereniging) hoger beroep aan. Om de advocaatkosten te dekken reserveert de wijkvereniging komend jaar duizend euro. Vanuit de zaal klonk er bezorgdheid of dat wel genoeg zal zijn, gelet op het feit dat een beroep bij de Raad van State behoorlijk in de papieren kan lopen. Volgens de commissie is dat echter wel genoeg. De commissie verwacht verder, gebaseerd op uitspraken van de dealer, dat deze op niet al te lange termijn gaat vertrekken omdat de zaken niet lopen zoals gewenst. Maar voor een vertrek wil hij nog geld zien van de gemeente en het is de vraag of die dat wel wil betalen.

Ander punt was het hotel voor arbeidsmigranten die in het voormalige klooster is gevestigd. Er is gebleken dat dit niet tot veel overlast te leiden. Inmiddels heeft de eigenaar om verlenging van de vergunning van vijf jaar verzocht. De nieuwbouwplannen voor flats die er voor die locatie waren, zijn inmiddels op lange baan geschoven. In de nieuwe vergunning zou het gaan om meer mensen die er kunnen komen. En dat zou dus wel weer een verhoogde kans op overlast kunnen geven. Maar, zo legde voorzitter Martijn Hillen uit, de voorwaarden blijven wel gelijk. Dat betekent dus handhaving van de strenge voorwaarden waaronder mensen daar kunnen wonen. De wijkvereniging houdt de vinger aan de pols, zo beloofde hij.

Ook namen twee bestuursleden afscheid. Sophie Roozen en Jacques Jochems werden bedankt voor bewezen diensten. De wijkvereniging is nog op zoek naar twee vervangers. Ook werd afscheid genomen van Henk van Tilburg, die zich inzette voor de commissie Welzijn en die over niet al te lange tijd uit de wijk vertrekt.

Het bestuur van de wijkvereniging van rechts naar links: Martijn Hillen, Sophie Roozen, Pieter de Jong, Markus Vervoort en Jacques Jochems