Pieter Paul Slikker, wethouder wonen en zorg, hield in de Hervensoos afgelopen vrijdag een presentatie en ging in gesprek met bezoekers over met name zorg en wonen voor ouderen.

Typische landelijke thema’s hierover zoals veel ouderen die groot wonen en niet gelijkvloers, kosten en personeelsgebrek in de zorg en mantelzorg kwamen aan de orde. De nadruk werd gelegd op hoe lossen we dit samen op en dat je nu moet nadenken over je toekomst ook al lijkt die ver weg. Daarbij kwamen er ook kritische vragen aan de orde zoals waarom blijft men bij het aantal ouderen 65+ tellen, terwijl de aow-leeftijd 67 is en belemmert de regelgeving niet de mantelzorg mogelijkheden.

De wethouder gaf aan dat er al gewerkt wordt aan het versoepelen van regels, waarbij er zelfs al gedacht wordt aan het opzetten van pre-mantelzorg. Ook het opzetten van buurtzorg met behulp van de gemeente werd benoemd. De wethouder presenteerde een duidelijke visie op het geheel en heeft hierover contact met de ministeries van volkshuisvesting en zorg.

Al met al een boeiende ochtend waarbij er na afloop nog volop doorgepraat werd. Met dank aan de wethouder voor zijn aanwezigheid en bijdrage en Minke Oskam voor de organisatie.

Noteer vast in je agenda: volgende Hervensoos dinsdagochtend 7 mei !!!