Geen Joris’ Kerstboom op de Parade, maar wel Bossche Winter Wensbomen in en om Den Bosch verspreid! Zo ook bij ons op de kruising van de Derde Herven en de Eerste Hervendreef. Heb je deze al gespot?

Weet je het nog? Op de parade die prachtige mooie en grote boom vol met mooie, verdrietige en blijde verhalen en wensen. Voor de dierbaren om ons heen of de dierbaren die ons verlaten hebben. 
Helaas staat hij dit jaar niet te pronken op de Parade. 

Dit jaar koos de gemeente ‘‘s-Hertogenbosch er voor om een aantal Bossche Winter Wensbomen te verspreiden in alle Bossche wijken en bijbehorende dorpen.

Wat is de bedoeling?

Bij deze wensboom kan je ook je verhaal kwijt. Een moment van bezinning beleven of geliefden die je ontvallen zijn herdenken. Voel je vrij om hier je kerstwens op te hangen, of geef je kerstwens online door via de website: https://debosschewinter.nl/wensboom/

Kijk hier voor verdere activiteiten die worden georganiseerd tijdens de Bossche winter.