Al enige tijd maken enkele bewoners van de Herven zich zorgen over de kwaliteit van het water in en rondom de wijk. Het lijkt dat de vreemde kleuring van het water is ontstaan nadat de nieuwe natuurvriendelijke oevers zijn aangelegd. Werkzaamheden die overal in den Bosch worden verricht om biodiversiteit te bevorderen. Het is enkele opmerkzame buurtbewoners onlangs opgevallen dat bij het uitbaggeren van een klein gedeelte van de watergang nog perkoenpaaltjes (bewerkt met creosoot) met het slib mee naar boven kwamen. Dat was reden om aan de bel te trekken. Uiteindelijk zijn er dus vragen gesteld aan het college van B en W.

Zie hierover ook deze publicatie.

Wij wachten het antwoord af en houden u op de hoogte van verdere ontwikkelingen via website en facebook.