De Wijk- en buurtmonitor 2018 geeft inzicht in de actuele situatie en de ontwikkeling in de wijken, buurten en dorpen in de gemeente ’s-Hertogenbosch. De uitkomsten van de monitor worden per wijk gepresenteerd. 

Wijken, buurten en dorpen in beeld

De Wijk- en buurtmonitor 2018 is eind mei verschenen op de website van de gemeente ‘s-Hertogenbosch. Voor het geval u deze informatie gemist heeft, we plaatsen de informatie alsnog graag door aan onze wijkbewoners. De gemeente ’s-Hertogenbosch doet dit onderzoek elke twee jaar. Zo kan de gemeente dus zien hoe onze wijken, buurten en dorpen zich ontwikkelen.

Deze monitor is te raadplegen op de website van de gemeente ’s-Hertogenbosch: www.s-hertogenbosch.nl/wijkenbuurtmonitor.

Klik hier om heel specifiek de informatie over onze wijk Noord in te zien.

In de Wijk- en buurtmonitor wordt er gekeken naar de thema’s: bewoners, samenleven, actief, leren, zorg en woonomgeving. En laten zien of een wijk, buurt of dorp op deze thema’s gemiddeld, daarboven of eronder scoort. En hoe de scores zich verhouden tot twee jaar geleden.

De monitor is voor (wijk)professionals een handige informatiebron. Het helpt om te kijken waar een wijk, buurt of dorp staat. Ook is het een handig middel voor inwoners. Elke wijk krijgt namelijk geld dat ze zelf mogen besteden. Deze monitor helpt bij de keuzes waaraan de wijken dat willen uitgeven. Kijk voor meer informatie op www.s-hertogenbosch.nl/wdbudget