De Heinis, met het paadje naar de Eerste Hervendreef

Belangstellenden van de Hervensoos liepen dinsdag onder leiding van Ferd Sauter en Machteld Terlingen over de Heinis. Sauter had vorige Hervensoos al uitgebreid over dit aan de Herven grenzend natuurgebiedje verteld. Nu leerden ze over kleine natuurwondertjes in dat gebied.


Machteld Terlingen van de werkgroep De Heinistuin vertelt graag over het gebied. “Mensen hebben ons wellicht weleens gezien. Al heel wat jaren zijn we actief. Eerst op de zaterdag, maar nu al weer langere tijd op de maandagochtend. De werkgroep bestaat uit – op dit moment zeven-  vrijwilligers, die er plezier aan beleven om op de maandagochtend van negen tot half elf ’s morgens lekker buiten bezig te zijn. We zijn bezig in het gebiedje dat wordt begrensd door de Hervendijk, de Balkweg, de wijk De Herven en het weiland achter de huizen op de Eerste Hervendreef.”

“Het is ons doel”, vertelt ze, “om de Heinistuin een plezierige en veilige plek voor elke bezoeker te laten zijn, en daarnaast willen we – voor zover dat in onze macht ligt- meehelpen om de biodiversiteit (de verschillen aan levensvormen in het gebied, red.) te bevorderen. Dat betekent dit dat we de paden vrijhouden: snoeien, soms omgevallen bomen opruimen, maaien, harken. We proberen hier en daar de oprukkende bramen en de Amerikaanse Vogelkers in te tomen, we leveren een uitputtingsslag met de Japanse Duizendknoop die aan weerszijden van het paadje naar de Eerste Hervendreef staat, we leggen een takkenril aan voor kleine zoogdieren en we maaien op plaatsen waar de aannemer met zijn grote machines niet kan komen. Ook ruimen we de rommel op die we vinden. Het is een hele fijne manier om de week te beginnen.”

Mensen die belangstelling hebben om eens een keer te komen kijken of om mee te komen helpen, kunnen dat doen. De groep verzamelt elke maandagmorgen bij de container op het omheinde veldje naast Herven 55. U kunt voor meer informatie ook een mail sturen naar heinistuin@gmail.com. Het is zeker niet noodzakelijk dat u elke maandagmorgen beschikbaar bent.