Een delegatie van het wijkbestuur heeft woensdag met wijkmanager Noord Ronnie van Gaal een rondgang langs een aantal probleemgevallen in de Herven gemaakt. Doel daarvan was de wijkmanager zelf laten kennismaken met zaken die bewoners van de wijk als probleempunten ervaren.

Bestuurslid Jacques Jochems en voorzitter Martijn Hillen wilden in de eerste plaats persoonlijk kennismaken met Van Gaal en hem enkele knellende punten tonen, zodat hij dit met eigen ogen kan zien. Want, zo zei Hillen, dan heb je de meeste kans dat er uiteindelijk ook iets aan gedaan wordt. Veel toezeggingen kon Van Gaal niet doen, maar hij nam kennis van de aangedragen problemen en beloofde hier en daar de zaken onder de aandacht te brengen bij de juiste personen binnen de gemeente. Veel van die gevallen moeten uiteraard concurreren met problemen in andere wijken. De problemen van de Herven vallen dan soms in het niet bij de zaken die in wijken als bijvoorbeeld de Hambaken, Graafsewijk of de Rompert spelen. Maar toch kan het volgens de bestuursleden nooit kwaad te laten zien wat hier speelt.

Een flink aantal mensen had gereageerd op een oproep van het bestuur om voorbeelden van ergernissen aan te dragen en woensdag leidden zij Van Gaal langs een aantal van die punten. Zo kwam onder meer de parkeerproblematiek op de Eerste Hervendreef (bij de glasbak) aan bod, waar het inderdaad vol stond met geparkeerde auto’s. Maar ook een gevaarlijke situatie in het gangetje tussen de Vierde Herven en de Tweede Hervendreef, de rattenbestrijding in de wijk en het paadje langs het water tussen de Vijfde en Zesde Herven plus de oversteek vanaf de bushalte op de Hervensebaan ter hoogte van de Vijfde Herven werden aan de wijkmanager getoond.

Marijn Hillen (voorop), wijkmanager Ronnie van Gaal (midden) en Jacques Jochems bij het paadje langs het water bij de Zesde Herven, waar veel ongelijke stenen liggen.

De gevaarlijke situatie van de bocht in het fietspaadje naar het Hervenpad, waar veel mensen over klagen, werd ook niet vergeten. Het liefst ziet de wijkvereniging daar een spiegel komen, zoals ook bij D’n Boerderij staat. Maar Van Gaal achtte die kans klein. Dit zou ‘hufterproof’ moeten worden gemaakt en de kosten daarvan zijn relatief zo hoog dat dit ruim achter allerlei projecten in andere wijken gaat komen, zo vreesde hij. Het doortrekken van de strepen op het pad, zoals geopperd, heeft meer kans. De gladheid daar is een lastiger op te lossen probleem.

Op de kruising van de Eerste en Tweede Hervendreef werd een voorstel besproken om de kinderkopjes aan weerszijden van de bochten te vervangen door een groenstrook met struiken. Dat zou automobilisten dwingen hun snelheid te matigen en bovendien goed zijn voor de afvoer van regenwater. Van Gaal keek daar bedenkelijk, maar wellicht maakt dit via een andere subsidiepot en wat zelfwerkzaamheid toch nog enige kans, opperde Hillen.

Na afloop concludeerden de wijkbestuursleden dat er weliswaar grotere problemen in deze wereld bestaan, maar dat het toch geen kwaad had gekund deze kleinschalige problematiek onder de aandacht te brengen van degenen bij de gemeente die dergelijke zaken kunnen aanpakken. Concrete toezeggingen kwamen er niet, maar dat was ook niet verwacht. Het onder de aandacht brengen, is een eerste stap.

Jochems, Hillen en Van Gaal (vlnr) bij de situatie op de kruising Eerste en Tweede Hervendreef. Ze staan op een van de hoeken waar groen geplant zou kunnen worden.