Namens de gemeente ‘s-Hertogenbosch informeren we u graag over de gebiedsontwikkeling stedelijke knoop Station Oost en omgeving.

Ambities voor Station Oost en omgeving
Het college heeft besloten om een ambitiedocument te maken voor het gebied bij Station Oost. Het gaat om een gebied waar onder andere de afgesloten Aartshertogenlaan, het transferium en het gebied rondom het stadion onderdeel van uitmaken. Het college ziet het gebied als kansrijk voor ontwikkelingen. De wens is om er een aantrekkelijk gebied van te maken, onder andere door woningbouw.

Samenhang
In het ambitiedocument bekijkt de gemeente het gebied als geheel. Door samenhang aan te brengen, benutten we kansen voor primobolan 100 max pro for sale in california meer ruimte voor wonen, werken, voorzieningen en groen. Op basis daarvan kunnen we ook bekijken in hoeverre we overgaan tot actualiseren, bijstellen of voortzetten.

Participatie
Het ambitiedocument maken we niet alleen. We gaan actief in gesprek met partijen en eigenaren die actief zijn in het gebied. Daarnaast betrekken we bewoners. We vinden het belangrijk om te horen welke ideeën, kansen en verbeterpunten er zijn.

We zouden u graag willen betrekken in dit traject. Hoe dit proces van participatie eruitziet, wordt momenteel uitgewerkt.

Planning
Het college wil het ambitiedocument in het tweede kwartaal van 2020 aan de gemeenteraad voorleggen ter besluitvorming.

Walter Stam

Projectleider project Station Oost en omgeving

Gemeente ‘s-Hertogenbosch