Het Carolusklooster aan de Hervensebaan

Het Carolusklooster aan de Hervensebaan wordt een woongelegenheid voor circa vijftig arbeidsmigranten die werken bij het nabijgelegen distributiecentrum van de Jumbo. Dat blijkt uit een brief die de Holland Real Estate Company (HREC) aan enkele bewoners in de wijk heeft gestuurd. Daarin worden ze uitgenodigd voor een online informatiebijeenkomst van komende dinsdag.

De brief is bij lang niet iedereen bezorgd en het lijkt erop dat er tamelijk willekeurige adressen zijn gebruikt. Inmiddels is ook het bestuur van de wijkvereniging via-via op de hoogte. Zij zal dinsdag van zich laten horen op de informatiebijeenkomst.

In de brief staat dat HREC het pand voorlopig voor twee jaar huurt. Het zou gaan om een tijdelijke situatie. “Wij zetten ons in om voor deze doelgroep (arbeidsmigranten, red.) een grootschalige huisvestingslocatie te ontwikkelen voor tien of vijftien jaar. Hiervoor wordt een locatie elders gezocht. Tot een andere locatie gevonden is, willen wij de kloosterwoningen voor een contractduur van twee jaar huren.” Er staat nergens hoe ver de vorderingen zijn en of dit binnen twee jaar te realiseren is. Evenmin of het Carolusklooster eventueel langer gaat worden gehuurd als blijkt dat die nieuwe locatie onverhoopt binnen twee jaar niet te vinden is.

Er staat ook dat het de bedoeling is de ‘tijdelijke bewoners hetzelfde leefklimaat te bieden als de voormalige bewoners’. “Zo zullen mensen beschikken over eigen slaapkamers. De vele stelletjes krijgen een grotere studio of twee kamers aangeboden. Op de locatie zal dagelijks service, beheer en begeleiding worden verzorgd.” Er staat niets over eventueel te verwachten parkeerproblemen.

HREC heeft al meer ‘kwalitatieve huisvesting’ van tijdelijke arbeidsmigranten. “Wij kunnen u verzekeren dat de ervaringen van omwonenden positief zijn. Buren ervaren geen overlast. En als er eens iets is, dan is de huisvestingsorganisatie goed te bereiken en worden zaken direct opgepakt”, aldus HREC, die ook een ‘vast aanspreekpunt’ voor omwonenden belooft.

Hoewel HREC zegt ‘het belangrijk te vinden dat direct omwonenden goed worden ge├»nformeerd’, blijkt dat niet uit de verspreiding van de brief. Slechts enkelingen hebben deze ontvangen. Ook recht tegenover het klooster, bewoners van de Heermoesstraat in de Carolushof, hebben niet allemaal bericht gehad. Bovendien is de brief rijkelijk laat verstuurd. De meeste ontvangers kregen die op vrijdag, terwijl de informatiebijeenkomst al komende dinsdag is. Deze is ook nog eens alleen digitaal, maar dat zal te maken hebben met corona. Grootschalige bijeenkomsten mogen nu eenmaal niet. Mensen moeten zich voor de bijeenkomst, die begint om 19.30 uur, online aanmelden via het mailadres jasper@hrec.nl onder vermelding van naam, adres, emailadres en telefoonnummer, waarna je een link ontvangt waarmee je dinsdagavond kunt inbellen.

In het klooster hebben tientallen nonnen gewoond. Het in de jaren zeventig ontworpen pand, is oorspronkelijk gebouwd voor veertig zusters. De laatste zusters vertrokken medio 2019 uit het pand, dat sindsdien leeg staat. De stichting Sonnius kocht het klooster voor 1,5 miljoen euro van de congregatie van H. Carolus Borromeus, die het voormalige Carolusziekenhuis oprichtte en jarenlang bestuurde. Op de plek van het ziekenhuis is later het tegenwoordige Carolushof gebouwd. De bedoeling was in 2019 dat er een bisschoppelijke priesteropleiding in het kloosterpand zou komen.

De entree van het klooster met rechts het beeld van de heilige Carolus