Onlangs heeft het bestuur gemeld dat een commissie zou worden opgericht welke zich specifiek gaat bezighouden met de inrichting van, en de geluidsoverlast afkomstig van de Hervensebaan.

Er hebben zich een aantal kandidaten gemeld en inmiddels heeft de oprichtingsvergadering plaatsgevonden. We stellen U de leden van de werkgroep aan u voor:

Naam van de commissie: Commissie Hervensebaan

 • Ton Leijten: Voorzitter en speciaal belast met de overlast m.b.t. Harley Davidson;
 • Rob Visser: vice voorzitter en contacten gemeente en provincie;
 • Marjolein Beekwilder: Secretariaat, speciaal belast met alle inkomende en uitgaande correspondentie. (mmbeekwilder@ziggo.nl) Heeft U tips voor ons, stuur Marjolein dan een berichtje;
 • Leo Louvet: Speciaal belast met de herinrichting en algemene geluidsoverlast van de Hervenbaan;
 • Annemarie Brughuis: juridisch advies;
 • Roel Peters: is geen lid van de commissie maar is liaison tussen de commissie en het bestuur van de Wijkvereniging De Herven. Hij zal regelmatig bij eventuele vergaderingen aanwezig zijn en zal alle vergaderingsverslagen ontvangen.

Wij gaan in elk geval enthousiast aan het werk, zeker omdat we goede kansen zien om de hinder, die de Hervensebaan ons oplevert, een heel stuk te kunnen verminderen. Daar hebben we even tijd voor nodig, maar daar hebben we ook uw hulp bij nodig.

Een heel belangrijke hulp van u aan ons is: Meld a.u.b. in alle gevallen de geluidshinder die u ondervindt van de Hervensbaan.

Melden overlast

 • Via de website: Gemeente ’s-Hertogenbosch: www.s-hertogenbosch.nl
 • Telefonisch bij de Gemeente: nummer 073-6812821
 • Telefonisch algemeen: 0900-8844
 • Politie: Geen spoed wel Politie 0906-0400388 (90 ct./min)
 • Via de App: BuitenBeter, gratis te downloaden via de App-store

Nogmaals: om ons, maar zeker uzelf te helpen: Meld a.u.b. alle geluidsoverlast, en denk niet dat doet mijn buurman wel.

Namens De commissie Hervensebaan