Een fijne start van de week in de Heinistuin

De Heinistuin is het kleine natuurgebied in de achtertuin van onze wijk. Om precies te zijn langs de Heinisdijk tegenover de volkstuin Pastoor Barten. Het wordt afgegrensd door de dijk, de Balkweg, een aantal huizen van onze wijk de Herven, en -aan de zuidkant- door het weiland achter een aantal woningen van onze wijk. Voor veel wijkbewoners met een hond een soort van ontmoetingsplaats omdat honden daar ook heerlijk met elkaar spelen.

De Heinistuin wordt sinds 1985 onderhouden door een groep vrijwilligers. Sinds enige tijd werkt werkgroep Heinistuin op de maandagochtend van 9 tot en met 10.30 uur.

De vrijwilligers van werkgroep de Heinistuin starten hun week op maandagmorgen met het onderhoud van de Heinistuin.

Help ook mee

De werkgroep bestaat nu uit 8 vrijwilligers die in wisselende samenstelling aanwezig zijn op de maandagochtend. Waaronder dus een aantal vrijwilligers uit onze wijk. We zijn altijd op zoek naar nieuwe vrijwilligers die ons willen helpen. Het is een fijne manier om met je week te starten! En als het echt slecht weer is, werken we niet.

Wat doen we zoal

Naast het opruimen van zwerfafval wordt er gesnoeid, gemaaid en gehooid. Er zijn takkenrillen aangelegd ten behoeve van de vogels en kleine marterachtigen, maar veel snoeiafval wordt -net als het hooisel- ook afgevoerd. We houden de paden bij.

Waarom doen we dit allemaal

De Heinistuin is nu een gevarieerd gebiedje met verschillende biotopen/landschapselementen. Zoals open grasland, moerasbos, dijkbos, struweel van braam en wilg. Maar ook open water, slootjes, knotwilgen en takkenrillen. En bovendien veel dood of afstervend hout dat een leefgebied vormt voor schimmels en bodemdiertjes, voedsel voor hogere diersoorten. Die variatie houden we er graag in. Door verdroging en de stikstofproblematiek zijn er helaas al veel plantensoorten uit het gebied verdwenen. Als we niets zouden doen zou het gebied verder verruigen en zich op den duur tot bos ontwikkelen. Bramen en brandnetels zijn bijvoorbeeld dol op stikstof!

Nieuw: het Vogelparadijs

Regelmatige bezoekers van de Heinistuin zullen hebben opgemerkt dat er flink is huisgehouden in het bosje onder de hoogspanningsleiding. De hoge bomen die er stonden moesten worden gekapt op last van Tennet (de netbeheerder) en er is een gedeelte van de bramen afgemaaid. We hebben besloten om van de nood een deugd te maken: op deze plek leggen we een vogelbosje aan met bloeiende (fijn voor de insecten en voor de wandelaars) en besdragende ( fijn voor de vogels) struiken. De soorten die we gaan planten bloeien ook op verschillende momenten in het jaar. Zo is er meer variatie dan voorheen. Kortom: het wordt leuk!

Meedoen of meer informatie

Wil je ook een bijdrage leveren, net als die andere wijkbewoners? Neem contact op met Machteld Terlingen. Zij is de coördinator van de werkgroep Heinistuin. Mail voor meer info naar: machteld.terlingen@gmail.com.

De vrijwilligers van werkgroep de Heinistuin starten hun week op maandagmorgen met het onderhoud van de Heinistuin.