Na twee jaar online vergaderen, werd er donderdag weer eens een ‘echte’ algemene ledenvergadering gehouden. Die had vooral een informatief karakter.

Een kleine dertig wijkbewoners waren afgekomen op de vergadering in D’n Boerderij. Los van het vaststellen van de begroting voor 2022, kwamen diverse thema’s die spelen in de wijk aan bod. De bewoners kregen er uitleg over de stand van zaken van de verschillende vertegenwoordigers van de wijk in diverse werkgroepen of commissies en konden ook vragen stellen.

Zo was er uitleg over de problematiek rond de Harley Davidsondealer en de stand van zaken rond het migrantenhotel in het voormalige klooster. Maar ook de geluidsoverlast binnen de wijk zelf was onderwerp van gesprek, er was uitleg over een plan voor een nieuw monumentje in de wijk met de teruggevonden letters ‘De Herven’ die ooit op een steen bij het voormalige verpleeghuis stonden, de stand van zaken van de commissie zorg en het bestuur vertelde over de doelstellingen voor het komende jaar.