De commissie Hervensebaan is redelijk optimistisch over de afloop van de rechtszaak over de geluidsoverlast van de Harley-Davidsondealer aan de Hervensebaan. Er is goede hoop dat de rechter positief zal oordelen over zaak. De uitspraak wordt binnen zes weken verwacht.

De zaak bij de bestuursrechter van de Rechtbank Oost diende op 8 juli. Vertegenwoordigers van de commissie lichtten daar mondeling de ingediende stukken toe, waaronder de bevindingen van de door de commissie ingehuurde geluidshinderdeskundige van de Nederlandse Stichting Geluidshinder. Deze concludeert onder meer dat het komen en gaan de bezoekers zijn inziens niet geschaard kunnen worden onder de noemer ‘Laden en lossen’, zoals de gemeente Den Bosch doet en waardoor er ruimere normen voor geluidshinder gehanteerd worden. De gemeente werd ter zitting vertegenwoordigd door de eigen juriste, de directie van de Harley Davidsondealer was niet vertegenwoordigd. Wel zaten er op de tribune enkele toeschouwers namens de dealer.

Uit het verslag van de commissie blijkt dat de rechter zich goed verdiept heeft in de zaak. Zijn woorden bij de zitting geven de commissie hoop dat ‘de geluidshinder veroorzaakt door de aan- en afrijdende
Harley Davidson motoren niet kunnen worden weggezet als laad- en losactiviteiten’. De verwachting van de commissie is dat de rechter dit besluit van de gemeente zal vernietigen. Ook geeft de rechter ‘ondubbelzinnig aan dat verenigingsactiviteiten zoals het organiseren en/of faciliteren van tourritten, evenementen of anderszins verenigingsactiviteiten op deze locatie zijn verboden omdat deze strijdig zijn met het bestemmingsplan’. Zoals gezegd volgt het oordeel van de rechter ‘binnen zes weken’, dus voor het eind van volgende maand.

Met de juriste van de gemeente is afgesproken dat deze uitspraak wordt afgewacht en dat daarna op basis daarvan overleg volgt tussen gemeente, commissie en Harley Davidson ‘hoe tot een aanvaardbare en structurele oplossing te komen om de structurele geluidshinder veroorzaakt door de komst van de regionale Harley Davidson dealer en zijn aan- en afrijdende cliĆ«nten onder controle te brengen en te houden’.