Eén van de bewoners van De Herven, Hans van der Leeuw, heeft al jaren contact met het Waterschap Aa en Maas over de watergangen in en om onze wijk.

In januari 2022 heeft hij gevraagd wanneer er weer eens gebaggerd gaat worden, aangezien dat erg lang geleden is. Er ligt veel troep op de bodem van het water, dat er regelmatig ook deels bovenop drijft. Hem werd toen verteld dat zij later in het jaar actie zouden ondernemen om te onderzoeken met peilbootjes waar het nodig is om te gaan baggeren.

Toen er begin juli nog steeds geen activiteiten waren in de watergangen, heeft Hans weer contact opgenomen en kwam de volgende reactie: “De planning is dat komende winter de peilwerkzaamheden met de peilbootjes in de wijk Herven plaatsvinden. Aan de hand van de beoordeling van de meetresultaten worden in het begin van 2023 de voorbereidende werkzaamheden opgestart. Uitvoering van de baggerwerkzaamheden is voorzien in de periode november 2023 – maart 2024.”

Dit betekent dus dat het nog wel even duurt voordat de watergangen onder handen worden genomen. Ook is het niet zeker dat het gehele traject wordt uitgebaggerd. Afwachten dus. Hans zal Het Waterschap blijven bevragen, zodat het niet weer op de lange baan wordt geschoven.

Wordt vervolgd.