De gemeente wil ‘het veiligheidsgevoel’ van burgers verbeteren. Om dat te bereiken, vraagt het inwoners een vragenlijst in te vullen om zo te kijken waar de problemen liggen of in elk geval ervaren worden. Dit met de bedoeling de veiligheid in de wijk (in dit geval Noord) te verbeteren.

Burgemeester Jack Mikkers over de enquête : “We willen graag van inwoners horen hoe zij tegen de veiligheid in hun eigen omgeving aankijken. Zo kunnen we samen Noord nog veiliger maken. We deden dit al eerder in andere wijken. Inwoners noemden onderwerpen die ze belangrijk vinden en dachten mee over een geschikte aanpak. Ik hoop dat ook in Noord veel inwoners mee gaan doen.” Onder de deelnemers worden vijf cadeaubonnen van 20 euro verloot. De wijkvereniging staat achter de enquête en beveelt inwoners aan hun stem te laten horen. “De gemeente wil de wijk Noord samen met de bewoners veiliger maken. Dat lijkt me een uitstekend voorstel”, zegt bestuurslid Jacques Jochems.

De vragenlijst begint met de vraag de veiligheidssituatie in de wijk een cijfer te geven en er wordt gevraagd suggesties te doen voor verbeteringen. Als de resultaten bekend zijn, komt er een bijeenkomst over wat er speelt in de wijk. Wijkbewoners kunnen zien wat het onderzoek zegt over de veiligheid in hun buurt. Ze kunnen dit aanvullen met hun eigen beleving en ervaringen. Zo kunnen de gemeente en de politie samen met inwoners bepalen waar met voorrang aandacht naartoe moet. Denk bijvoorbeeld aan auto- of woninginbraak, geweld en jeugdoverlast. Hoe deze bijeenkomst precies plaats gaat vinden hangt af van de corona maatregelen op dat moment.

De wijk Noord omvat, behalve de Herven, ook de Hambaken, Rompert, Haren, Slagen, Reit, Donk, Buitenpepers, Morgen en Orthen. Bij een soortgelijk onderzoek in 2002 behaalde Noord een 6,9. Het bleek het op een na slechtste cijfer. Slechts West scoorde nog lager: een 6,7. Gemiddeld scoorde Den Bosch een 7,6. Engelen en Rosmalen Zuid scoorden het hoogst: een 8,6.

De vragenlijst is te vinden via www.s-hertogenbosch.nl/veiligheidsplan