Het voormalig KPN-pand op de hoek Hervensebaan / Bruistensingel

In het al jaren leegstaande kantoorpand van KPN aan de Hervensebaan (op de hoek met de Bruistensingel) wordt binnenkort een groep vluchtelingen uit Oekraïne ondergebracht. Dat hebben burgemeester en wethouders van Den Bosch in een brief aan het wijkbestuur laten weten. Wanneer ze er precies in komen en voor hoe lang, is nog onduidelijk.

Het gaat vooralsnog waarschijnlijk om zo’n vijfhonderd vrouwen en hun kinderen. De meeste Oekraïense mannen zijn achtergebleven om te vechten tegen de Russen.

Het is een van de twee leegstaande kantoorpanden in de buurt waar voor de oorlog gevluchte Oekraïeners worden opgevangen. Ook pand van MyOffice aan de Bruistensingel is daarvoor aangewezen. Dat pand staat wat achteraan op het kantorenpark Soetelieve langs de A59. Eerst wordt het MyOfficepand aan de Bruistensingel gereed gemaakt en daarna het KPN-pand aan de Hervensebaan. De gemeente hoopt het pand aan de Bruistensingel op 21 maart gereed te hebben. Daarna volgt ‘zo spoedig mogelijk’ de Hervensebaan.

(tekst loopt door onder de foto)

Het MyOfficepand op kantorenpark Soetelieve

Deze grootschalige opvanglocaties zien burgemeester en wethouders als noodvoorziening: een veilige plek waar vluchtelingen kunnen bijkomen en zaken kunnen regelen voor een mogelijk langer verblijf.

“Vluchtelingenwerk zal een belangrijke rol spelen om de Oekraïeners op weg te helpen en hen te ondersteunen bij vragen over huisvesting, financiën, onderwijs, zorg, werk en juridische vragen. Daarnaast richten zij een telefonisch en digitaal meld-, informatie- en ondersteuningspunt in. Het punt richt zich niet alleen op vluchtelingen, maar ook op inwoners en bedrijven die iets willen betekenen voor de vluchtelingen”, aldus de brief. Op korte termijn ligt de prioriteit in de opvangvoorzieningen op de eerste levensbehoeften: veiligheid, slapen, eten, zorg en het contact met achtergebleven familieleden. Hierin werkt de gemeente samen met onder andere de GGD, huisartsen en het Rode Kruis.

Het is dus nog onduidelijk hoe lang de vluchtelingen hier precies blijven. Voor de langere termijn wordt meer ingezet op ‘kleinschalige woonvormen die meer geschikt zijn voor langer verblijf’. Wie vragen heeft over de opvanglocaties kan per email terecht bij de gemeente: oekraine@s-hertogenbosch.nl. Voor wie vragen heeft over de vluchtelingen uit Oekraïne of de begeleiding daarvan, is Vluchtelingenwerk het aanspreekpunt via telefoonnummer 073 68 94 848, maar dit kan ook via het genoemde emailadres. Vluchtelingenwerk gaat bovendien zorgen voor een aanspreekpunt op de locatie. Diegene is er ook voor vragen vanuit de wijk.

Voor wie op enige manier wil helpen, kan op de website van Vluchtelingenwerk terecht: www.vluchtelingenwerk.nl.