In mei van dit jaar informeerden de gemeente de belanghebbenden in Den Bosch over een interactief proces dat ze startten om te komen tot een ambitiedocument voor het gebied bij station Oost. Inmiddels ligt er een concept ambitie. Deze deelt de gemeente graag met geïnteresseerden. In bijgaande link nodigt de gemeente uit naam van Roy Geers, Wethouder van o.a. Ruimtelijke Ontwikkeling en Stedenbouw, belanghebbenden opnieuw uit voor het bijwonen van een digitale sessie die ze hiervoor organiseren. Zie deze link voor meer informatie.