De letters die oorspronkelijk bij het verpleeghuis De Herven stonden

Ze staan aanstaande zaterdag weer te pronken bij het binnenrijden van de wijk vanaf de Bruistensingel. Op de splitsing van de Eerste en Tweede Hervendreef staat er dan een steen met daarop de originele letters die ooit op een steen bij verpleeghuis De Herven stonden. Hoe is dat zo gekomen?

Tot de sloop in 2014 stond bij de oprit naar het geriatrisch verpleeghuis De Herven aan de Bruistensingel een steen met daarop de letters ‘De Herven’. Die letters mochten niet verloren gaan, vond wijkbewoner Jan van Herwijnen. Tijdens de sloop had hij het oog op de steen met de letters. Toen de werkzaamheden aan de nieuwe wijk Hervensche Park begonnen, verzocht hij de bouwvakkers de letters, die met ijzeren pinnen aan de steen bevestigd waren, af te knippen van de steen. Vervolgens bracht hij ze in veiligheid en legde ze thuis.

De steen zelf bleef er nog lang staan. Tot april van dit jaar stond de steen fier overeind op zijn oorspronkelijk plek. Hij was wat moeilijk te zien omdat er struiken en bomen geplant waren, maar vanaf de Bruistensingel bleef hij zichtbaar, zo lang je maar wist waar je kijken moest. Het was een uitgewassen betonsteen met de schuine rand naar linksboven gericht.

Toen Van Herwijnen de losgeknipte letters op zeker moment kwijt wilde, gaf hij ze in bewaring bij ‘een arts op de Tweede Herven’, zo vertelde hij. Dat bleek even zoeken, temeer omdat Van Herwijnen meende dat deze inmiddels verhuisd was en er bovendien meerdere artsen op de Tweede Herven wonen en woonden. Maar na wat gezoek en navraag doen, kwamen ze uiteindelijk boven water bij Huub Hogenbosch op de Tweede Herven. Hogenbosch bleek de arts en hij was niet verhuisd.

Het was wijkbewoonster Petra Dircks die de letters terugvond en ze bewaarde. Ze nam de taak op zich om ze weer terug te brengen in een monumentje. Het was tenslotte niet alleen de naam van het verpleeghuis, maar ook van de wijk. In 2014 had ze de letters bij toeval al eens gezien bij Van Herwijnen. Het plan voor een monumentje bleef geruime tijd hangen, maar eind vorig jaar wed het weer nieuw leven ingeblazen. Samen met bestuurslid Pieter de Jong van de wijkvereniging zette ze de schouders onder het plan om de originele steen mét de teruggevonden letters ergens terug te plaatsen in de wijk.

Helaas…, drie dagen voor de algemene ledenvergadering in april, waar ze het plan wilden uitvouwen, bleek de steen te zijn gesloopt door overijverige werklieden die niets afwisten van afspraken van de twee wijkbewoners met de gemeente om te steen te behouden en deze aan gort hadden geslagen omdat hij in de weg stond. Nog slechts enkele brokstukken en wat gruis was er van over.

De brokstukken van de vernielde steen op een berg puin

Daar ging het mooie plan. Maar de wijkvereniging bleek bereid een investering te doen om het plan alsnog te realiseren. Bij Lucas Schoot in Oss werd een natuursteen aangekocht waarop de letters mooi uitkwamen. Met hulp van gemeentelijke subsidie van de BAG (Bewoners Advies Groep) voor wijkgerichte initiatieven, die 400 euro doneerde, kwam de financiering rond. Temeer ook omdat de gemeente bereid bleek wat materiaal en manuren belangeloos beschikbaar te stellen.

De gemeente zorgde voor een betonnen grondplaat en een fraai onderstel waarop de steen kon staan, zodat deze een centimeter of twintig boven de grond staat. Door weer aarde over de grondplaat te gooien en er later weer plantjes te laten groeien, lijkt het straks of de steen met de letters tussen het groen ‘zweeft’.

De letters worden komende zaterdag op 16.00 uur officieel onthuld op de splitsing van de Eerste en Tweede Hervendreef, komende vanaf D’n Boerderij. Alle wijkbewoners zijn welkom bij de officiële handeling, waarna er gezamenlijk op de nieuwe aanwinst geproost kan worden. Voor de drank wordt gezorgd.

De steen met de letters zoals die jarenlang bij de oprit van het verpleeghuis stond.