door Rene Dupuis

De verkeersdrukte rond de wijk gaat waarschijnlijk flink toenemen als plannen van de overheid met de A2 doorgaan. Dat zorgt waarschijnlijk ook voor meer geluidsoverlast en een toename van fijnstof. Het plan behelst een verbreding van de A2 tussen Deil en Vught, waarbij onder anderen de op- en afrit bij de Herven verandert.

Voornaamste oorzaak hiervan is de geplande verandering van aansluiting 20 Rosmalen/de Herven (zie foto, de zwarte belijning geeft de nieuwe aansluiting weer). Hierdoor vervalt de Reitscheweg als toegang tot het bedrijventerrein. De verwachting is dat het verkeer zich via de Bruistensingel (eventueel ook via Hervensebaan) naar de Balkweg zal verplaatsen. De wijkvereniging heeft inmiddels gereageerd via een ingediende zienswijze. Hierin wordt bezwaar gemaakt tegen de plannen vanwege de te verwachten bereikbaarheid en gezondheid druk op de wijk.

In deze zienswijze heeft de wijkvereniging ook geprobeerd aan te geven hoe de file druk anders aangepakt kan worden door bijvoorbeeld wonen bij werk, beter openbaar vervoer en spreiding van verkeer. Voor de aansluiting 20 (de Herven) verwijst ze naar een T-splitsing oplossing met behoud van aansluiting op het bedrijven terrein (een alternatief genoemd in de plannen). Tot slot is aangedrongen op verbeteringen zoals onder andere stiller asfalt, geluidschermen (met zonnepanelen) tussen aansluiting 20 en 21, en een 24-uurs 100 km/uur maximum snelheid met traject controle.

De verbreding plannen staan beschreven in uitgebreide documenten met daarin ook afgevallen alternatieven en mogelijke opties voor wijzigingen. Uit de milieu effect rapportage valt af te leiden dat onze wijk al tegen de 50 decibel geluidsnorm aan ligt is en dat rondom de A2 de fijnstof normen van de WHO zullen worden overschreden. Daarom hebben we om een fijnstof nul-meting gevraagd om dit goed in de gaten te kunnen houden.

Ook de Heinis word bedreigd door de plannen. De nieuwe aansluiting loopt gedeeltelijk over de Heinis (zie foto). Er is zelfs een optie genoemd om een weg door de Heinis aan te leggen. Er wordt een toename van de stikstof uitstoot verwacht met overwoekering risico in de Heinis. Daarom is ook aangegeven dat de Heinis als onderdeel van Natuurnetwerk Brabant niet aangetast mag worden.

De A2 plannen zijn hier gepubliceerd

Niet gecategoriseerd