Ter informatie het volgende bericht: Een attente wijkbewoner heeft contact opgenomen met Waterschap Aa en Maas aangezien er sedert de afronding van werkzaamheden aan de watergangen rondom De Herven (en ook elders zoals langs de Balkweg en de Harendonkweg) het water nog steeds veelvuldig bruin kleurt.

Daarbij heeft hij zijn bezorgdheid uitgesproken over de samenstelling van het water. Speciaal omdat er bij de werkzaamheden perkoenpalen zijn verwijderd die er meer dan 40 jaren in het water hebben gestaan in plaats van de geadviseerde 25 jaren. Verder is na zijn bevindingen geconstateerd dat op de bodem zich een dikke vieze zwarte smurrie bevindt die er ogenschijnlijk ongezond uitziet. Bovengenoemde kleur heeft onze wijkbewoner naar zijn weten de laatste 39 jaren niet aangetroffen.

Het baggerwerk

De dagelijkse spoeling (doorstroming vanaf de Schanswetering) zorgt vaak, maar tijdelijk, voor normaal fris water. Volgens een woordvoerder van het Waterschap kan het zijn dat tijdens het afgraven van de oever een kwelwaterstroom is onderbroken waardoor het roestbruin water vrijkomt. Het zou ook kunnen zijn dat er sprake is van bodemverontreiniging. Eigenlijk zou er dit jaar gebaggerd moeten zijn, maar door het Tijdelijk handelskader PFAS (verbod op storten van vervuilde grond of slib) zijn die werkzaamheden voor alle watergangen in ´s-Hertogenbosch verplaatst naar volgend jaar. Toegezegd is dat er gemonitord gaat worden. De kosten van de watergangen zijn 50% voor rekening van de gemeente ’s-Hertogenbosch en 50% voor rekening van het Waterschap. Daarbij bepaalt het Waterschap wanneer er gebaggerd moet worden.

Met dank aan onze wijkbewoner bent u zo ook geïnformeerd over de laatste stand van zaken. Zodra we weer meer horen, laten we dit uiteraard weten.